2a Jornada d'Estudis d'Art Contemporani - La transversalitat en la prąctica de la histņria de l’art contemporani