Càtedra de Geografia i

Pensament Territorial

Curs

 "Eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament d’espais agraris"

 

Organització : Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

                     Fundació Agroterritori

                     

Coordinació: Anna Roca

 

Lloc de celebració : Aula C3

                             Facultat de Lletres. Campus del Barri Vell. Universitat de Girona.

                             Plaça Ferrater Mora, 1. GIRONA

Dies :  1,8,15 i 22 d'octubre i 5 i 7 de novembre de 2008

Objectius :  donar a conèixer els principis teòrics i pràctics en l’àmbit de la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris. El curs analitzarà les principals normatives existents actualment en l’àmbit de la planificació i gestió dels espais agraris i aprofundirà en les conseqüències que es poden derivar de la seva aplicació. Alhora, s’estudiaran casos concrets, de manera que s’oferiran eines útils per a la gestió de perímetres agraris específics.

A qui s’adreça: Estudiants de segon i tercer cicle d’ensenyaments universitaris dedicats a temes territorials i agraris: arquitectura, ciències ambientals, enginyeria

agrícola, geografia, paisatgisme, etc.

Tècnics i tècniques d’institucions públiques, (ajuntaments, diputacions, consells comarcals,etc.) i d’organismes privats.

Investigadors i investigadores especialitzats en ordenació del territori, urbanisme, agricultura,etc.

Gestors territorials.

Pagesia i professionals del món agrari.

 

Inscripcions : El preu de la inscripció és de 50 €

L’ingrés s’ha de fer al següent compte bancari : 2030 0105 69 3110000483 de la Caixa de Girona fent constar la ref. CGPT i el nom del  participant. 

Per tal que la inscripció sigui vàlida, s’ha de retornar degudament omplerta a la següent adreça de correu electrònic : dir.cgpt@udg.es o bé al fax 972 41 82 30 juntament amb el comprovant de pagament, abans del dia 24 de setembre de 2008

Es convalidarà per 0,5 crèdit de lliure elecció als estudiants de la Universitat de Girona.

Places limitades. L’admissió al curs es farà per rigorós ordre d’inscripció.

 

 

Butlleta d'inscripció ( word)

 

Programa (pdf)