Càtedra de Geografia i

Pensament Territorial

 

 

Seminari La Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya

Jornades de participació, debat i reflexió

 

Organització : Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

                      Fundació Agroterritori

                     

Coordinació: Anna Ribas, Anna Roca i Isabel Salamaña

 

Lloc de celebració : Sala de Graus

                                    Facultat de Lletres. Campus del Barri Vell. Universitat de Girona.

                             Plaça Ferrater Mora, 1. GIRONA

Dia : 17 i 18 de gener de 2008

Objectius :

- Afavorir la reflexió, participació, debat i conscienciació a l’entorn de la futura llei d’espais agraris de Catalunya amb la finalitat d’aconseguir el màxim consens possible dins del sector agrari, i en els àmbits acadèmic, professional i institucional. Aquest resultat només serà assolible en la mesura que s’hagin escoltat i debatut els punts de vista del màxim nombre d’organitzacions agràries, agents socials, econòmics, polítics, culturals, etc. del nostre país que estiguin vinculats amb aquest tema.

- Conèixer experiències de fora de Catalunya de legislació, gestió i planificació d’espais agraris, així com sobre els informes d’impacte agrari.

-Aportar un primer document de base, en forma de recomanacions, a partir del coneixement d’altres experiències i del debat de convidats i participants, per a l’elaboració, per part del govern, de la futura llei d’espais agraris de Catalunya.

Llengua oficial : català. Hi haurà servei de traducció simultània del francès al català

Col·laboradors:    Institut de Medi Ambient de la UdG 

                          Diputació de Girona

                          Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya             

                          Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

                          Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció rural de la Generalitat de Catalunya

 

                      

Inscripcions

L'assistència a les jornades és gratuïta però és necessari inscriure's prèviament, enviant la butlleta d'inscripció degudament omplerta per fax al número  972 41 82 30 o bé per correu electrònic a la següent adreça dir.cgpt@udg.es

L'últim dia per formalitzar la inscripció és el 11 de gener de 2008.  

Nota informativa : Les inscripcions rebudes a partir d'ara, 08/01/08 estaran en llista d'espera perquè l'aforament de la Sala de Graus ja està plena amb les inscripcions rebudes en aquest moment. En cas que hi hagi una baixa d'última hora s'informarà oportunament per correu electrònic a les persones que estan en llista d'espera.

Butlleta d'inscripció.  

Com arribar a la Facultat de Lletres     En cotxe        En tren/ bus

On menjar                      

 

Programa Seminari Pdf)

Conclusions

                                                                                                                                       Fotografies de l'acte

Recull de premsa