La Càtedra

 
: La Càtedra
: M. Àngels Anglada i la UdG
: Objectius
: Direcció
 
: M. Àngels Anglada
: Cronologia
: Obra
: Estudis
: Entrevistes
 
..
: Activitats
..
..
..
..

Dossier de la
Revista de Girona, núm. 199.
març-abril de 1999

1,93Mb
document pdf
 

 

 

La Càtedra M. Àngels Anglada, promoguda per la Universitat de Girona, té com a objectiu perpetuar la memòria i estudiar l’obra de l’escriptora que li dóna nom, a través de jornades de treball, seminaris, cursos, estudis i publicacions, destinats a contribuir a la divulgació d’una obra literària feta a l’ombra dels clàssics.

D’altra banda, és propòsit de la Càtedra impulsar els estudis clàssics i promoure un espai de reflexió, de debat i d’estudi sobre el llegat de Grècia i Roma a la cultura catalana, especialment sobre la influència de les literatures grega i llatina clàssiques en la literatura catalana, però també sobre les relacions culturals establertes al llarg dels segles i fins avui entre Catalunya, Itàlia i Grècia.

· Pl. Ferrater Mora, 1 · 17071 Girona · Tel. 972 41 89 60/ 972 41 97 53 · Fax 972 41 82 31 ·