Objectius

 
: La Càtedra
: M. Àngels Anglada i la UdG
: Objectius
: Direcció
 
: M. Àngels Anglada
: Cronologia
: Obra
: Estudis
: Entrevistes
   
: Beca M. Àngels Anglada
..
: Activitats
..
..
..
..

Dossier de la
Revista de Girona, núm. 199.
març-abril de 1999

1,93Mb
document pdf
 

La Càtedra s’inscriu en un marc ben definit: la Mediterrània, pretén potenciar la col·laboració amb centres especialment d’Itàlia i Grècia amb els mateixos objectius i es proposa de consolidar l’estudi de la tradició clàssica a Catalunya. La Càtedra vol tenir també un caràcter interdisciplinar amb el denominador comú que representa el llegat de Grècia i Roma per a la cultura occidental.

Així doncs, la Càtedra presenta un doble objectiu del tot interrelacionat: l’estudi dels clàssics i de l’obra de M. Àngels Anglada, i vol aconseguir la col·laboració d’estudiosos i creadors internacionals però també reunir tots aquells estudiosos del nostre país interessats en l’obra d’Anglada. Professors de la UdG seran convidats a col·laborar amb la Càtedra al costat de professors d’altres universitats, d’ensenyament secundari i investigadors de procedència diversa que puguin fer aportacions rigoroses i enriquidores.

La Càtedra té la intenció de crear una Beca d’estudis per promoure l’elaboració de treballs d’investigació relacionats amb l’estudi i la divulgació de l’obra de M. Àngels Anglada, però també la narrativa catalana del segle XX i els estudis clàssics. Al mateix temps, la Càtedra es proposa la publicació del treball sorgit de la beca, pretén recollir en una publicació els textos dels conferenciants que hagin participat en alguna de les activitats, seminaris, cursos o similars i, en col·laboració amb altres institucions, preveu la traducció d’obres d’Anglada i també d’obres relacionades amb Anglada.

· Pl. Ferrater Mora, 1 · 17071 Girona · Tel. 972 41 89 60/ 972 41 97 53 · Fax 972 41 82 31 ·