M. Àngels Anglada: Obra

 
: La Càtedra
: M. Àngels Anglada i la UdG
: Objectius
: Direcció
 
: M. Àngels Anglada
: Cronologia
: Obra
: Estudis
: Entrevistes
   
: Beca M. Āngels Anglada
..
: Activitats
..
..
..
..

Dossier de la
Revista de Girona, núm. 199.
març-abril de 1999

1,93Mb
document pdf
 

Llistat de l'obra completa i traduccions de Maria Āngels Anglada
   
   
   
   
  
   
Obres de Maria Āngels Anglada a la biblioteca de la UdG

 

· Pl. Ferrater Mora, 1 · 17071 Girona · Tel. 972 41 89 60/ 972 41 97 53 · Fax 972 41 82 31 ·