Índex
l PREMIS

S'atorgaran un total de vint premis segons la distribució següent:

·  Cinc premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats, art i ciències socials.

·  Cinc premis en la categoria de treballs de recerca en tecnologia, ciències de la naturalesa i de la salut.

·  Un premi i dos accèssits en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.

·  Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut

·  Vuit premis en la categoria de treballs de recerca d'àmbit comarcal:

Premi de recerca de l'Alt Empordà

Premi de recerca del Baix Empordà

Premi de recerca de la Cerdanya

Premi de recerca de la Garrotxa

Premi de recerca del Gironès

Premi de recerca del Pla de l'Estany

Premi de recerca del Ripollès

Premi de recerca de la Selva


l DOTACIÓ

. La matrícula gratuïta d'un curs complet de qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona durant l’any acadèmic 2006-2007.

. Un val per valor de 700 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l'autor/a o autors del treball i 300 € per al centre de secundària on s'ha fet el treball.

. La publicació dels treballs premiats.

. Els accèssits als treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 €. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 200 € per a l'autor/a o autors del treball i 200€ en forma de lot de llibres, per al centre de secundària on s'ha fet el treball.


l CRITERIS DE VALORACIÓ

En la valoració dels treballs presentats es tindrà en compte: 

.  El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.

.  L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia emprada.

.  La capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts.

.  L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics.

.  L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.

.  En els treballs de recerca d’àmbit comarcal, la contribució a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb el territori, tant en l’àmbit local com comarcal.


l JURAT

L’adjudicació dels premis serà proposada per un jurat específic format per professors de la Universitat de Girona i per professors de batxillerat. En el cas dels treballs que opten al premi en l’àmbit de l’arquitectura, Urbanisme i Ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC. La Secretaria General de Joventut actuarà també com a membre avaluador dels treballs específics sobre Joventut.

En el cas dels premis d’àmbit comarcal, una part del jurat estarà formada per tècnics dels consells comarcals corresponents.

Els jurats podran declarar desert algun dels premis i la seva decisió serà inapel·lable. Els treballs que es presentin hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre, que podrà avalar un màxim de sis treballs. Els treballs premiats continuaran sent propietat dels autors o autores.

 

premis_cs.recerca@udg.es
© Universitat de Girona