Índex

El Consell Social de la Universitat de Girona juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convoquen la 7a i 4a edició respectivament d’aquests premis a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat amb l'objectiu de promoure i estimular la recerca d'aquests estudiants en tots els àmbits culturals de la societat.

En aquesta edició es convoca també un premi específic per aquells treballs que tractin temàtiques relacionades amb la joventut, promogut per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb els consells comarcals de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, es convoquen de nou en aquesta edició els premis a treballs de recerca d'àmbit comarcal per estimular la investigació d’aspectes local o comarcal per a les diferents comarques gironines.

Els treballs que vulguin aspirar a aquesta  convocatòria de premis han de ser treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2005-2006, elaborats pels alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona, del Maresme, d'Osona o del Vallès Oriental.

L'opció a aquests premis és exclusiva, per tant, son incompatibles amb premis de característiques similars atorgats per altres universitats.

premis_cs.recerca@udg.es
© Universitat de Girona