Índex

 

PREMI COAC D'ARQUITECTURA

 

TÍTOL DEL TREBALL:

Platja d'Aro, edificacions del front marítim

NOM I COGNOMS:

Mercè Sagué Flo

CENTRE

Vedruna Palamós (Palamós)

 

 2 ACCÈSSITS COAC d’ARQUITECTURA

 

TÍTOL DEL TREBALL:

La façana horitzontal dels edificis

NOM I COGNOMS:

Anna Montasell Punsola

CENTRE

IES Alexandre Satorras (Mataró)

 

TÍTOL DEL TREBALL:

Projecte d'una casa ecològica

NOM I COGNOMS:

Lluís Garriga Seguranyes

CENTRE

IES Ramon Muntaner (Figueres)

 

premis_cs.recerca@udg.es
© Universitat de Girona