Beques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistes de Geografia Disponibles a la Biblioteca Barri Vell

    INSTRUCCIONS   [
Anuaris i estadístiques ]  -  [ Geografia de la població - Demografia ]   -  [ Geografia rural ]  -   [ Geopolítica ]

[ Geografia física ]   -  [ GIS/Cartografia ] - [ Medi ambient ]  -  [ Ordenació del territori ]  -  [ Revistes locals/regionals ]

[ Turisme ]  -  [ Urbanisme ]  -  [ Varis (temàtica general) ]


[
Link al Catàleg de la Biblioteca de la UdG


 

Anuaris i Estadístiques

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuari Estadístic de Catalunya

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuari Econòmic comarcal Caixa de Catalunya

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuario Comercial de España

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuario de Geografía. Mèxic

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuari Estadístic de Terrassa

fletxavermella.gif (109 bytes) Anuari. Enciclopèdia Catalana

fletxavermella.gif (109 bytes) Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

fletxavermella.gif (109 bytes) Britannica book of the year. Enciclopaedia Britannica

fletxavermella.gif (109 bytes) Censo Agrario de España

fletxavermella.gif (109 bytes) Censo de la Población de España

fletxavermella.gif (109 bytes) Contribución Territorial Urbana. Datos tributarios Básicos por Municipios

fletxavermella.gif (109 bytes) Estadística Comarcal i Municipal

fletxavermella.gif (109 bytes) El Estado del Mundo. Akal

fletxavermella.gif (109 bytes) La Situación del Mundo. Icaria

fletxavermella.gif (109 bytes) L’Estat del Món. UNESCO

fletxavermella.gif (109 bytes) El Empleo en el Mundo 1996/97. Las políticas nacionales en la era de la mundialización

fletxavermella.gif (109 bytes) Informe sobre el Desarrollo Humano 1996

fletxavermella.gif (109 bytes) Perspectiva Económica de Catalunya. Bulletí d´Estadística i Conjuntura

fletxavermella.gif (109 bytes) Las Perspectivas Económicas Globales y los Países en Desarrollo 1995

fletxavermella.gif (109 bytes) La situación en el mundo 1993

fletxavermella.gif (109 bytes) La situation economique et sociale dans les monde 1996

fletxavermella.gif (109 bytes) Statistiques agricoles. Etude Cartographique de l´agriculture belgue

fletxavermella.gif (109 bytes) Statistical Yearbook. Annuarie statistique (fins 1993)

 


 

 

Geografia de la població - Demografia

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Anàlisi de la Mortalitat a Catalunya

fletxavermella.gif (109 bytes) Annales de Démographie Historique

fletxavermella.gif (109 bytes) Boletín de la Associación de Demografía Histórica

fletxavermella.gif (109 bytes) Censo de la Población

fletxavermella.gif (109 bytes) Mobilitat Laboral 1991. Destinació-Origen de 11 comarques catalanes

fletxavermella.gif (109 bytes) Movimiento Natural de la Población Española

fletxavermella.gif (109 bytes) Nomenclator. Censo de la Población de España 1970 (totes les províncies), 1981 i 1986 (Girona)

fletxavermella.gif (109 bytes) El Padrón de Habitantes. Normas para su Renovación (1952 i 1975)

fletxavermella.gif (109 bytes) Padrón Municipal de Habitantes de 1986 (Girona i Catalunya)

fletxavermella.gif (109 bytes) Population and Development Review

fletxavermella.gif (109 bytes) Population. Revue de l´Institut National d´Études Démographiques

fletxavermella.gif (109 bytes) Population Studies. A Journal of Demography

 


 

 

Geografia rural

 

fletxavermella.gif (109 bytes) El Campo. Boletín de Información Agraria

fletxavermella.gif (109 bytes) Censo Agrario de España

fletxavermella.gif (109 bytes) Investigación Agraria. Economia

fletxavermella.gif (109 bytes) QA. la Questione Agraria

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Estudios Agro-sociales

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista española de economía agraria

fletxavermella.gif (109 bytes) Statistiques Agricoles. Etude Cartographique de l´agriculture belgue

 


 

Geopolítica

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Política exterior

fletxavermella.gif (109 bytes) Political Geography

 


 

Geografia física

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Notes de Geografia Física (Univ. de Barcelona)

fletxavermella.gif (109 bytes) Pirineos. Revista de Ecología de Montaña

fletxavermella.gif (109 bytes) Progress in Physical Geography

fletxavermella.gif (109 bytes) Revue de Géographie Alpine

fletxavermella.gif (109 bytes) Travaux du Laboratoire de Geographie Physique. Géodynamique externe et environnement

 


 

GIS/Cartografia

 

fletxavermella.gif (109 bytes) The Cartographic Journal

fletxavermella.gif (109 bytes) Cartographica

fletxavermella.gif (109 bytes) GIS Europe

fletxavermella.gif (109 bytes) GIS World

fletxavermella.gif (109 bytes) GIS World Sourcebook

fletxavermella.gif (109 bytes) International Journal of Geographical Information Science

fletxavermella.gif (109 bytes) Mappemonde

fletxavermella.gif (109 bytes) Mapping Awareness and GIS Europe

fletxavermella.gif (109 bytes) Mapping. Revista de Cartografia, SIG y Teledetección

 


 

 

Medi ambient

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Environment and Behavior

fletxavermella.gif (109 bytes) Environment and Planning. Society and Space

fletxavermella.gif (109 bytes) Medi Ambient. Tecnologia i Cultura

fletxavermella.gif (109 bytes) Medio Ambiente el España 1994

fletxavermella.gif (109 bytes) MOPTMA. Revista del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente

 


 

 

Ordenació del territori

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Archivo di Studi Urbani e Regionali

fletxavermella.gif (109 bytes) Ciudad i Territorio. Estudios Territoriales

fletxavermella.gif (109 bytes) Estudios Territoriales

fletxavermella.gif (109 bytes) Memòria del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

fletxavermella.gif (109 bytes) MOPT. Revista del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

fletxavermella.gif (109 bytes) MOPTMA. Revista del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (R-M)

fletxavermella.gif (109 bytes) Papers. Territori-Estratègies-Planejament. Regió Metropolitana de Barcelona

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Sumaris de l´Institut d´Estudis Metropolitans de Barcelona

fletxavermella.gif (109 bytes) Información bibliográfica MOPT

 


 

 

Revistes locals / regionals

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Aplec de treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà

fletxavermella.gif (109 bytes) Annals. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès

fletxavermella.gif (109 bytes) Annals. Institut d’Estudis Empordanesos

fletxavermella.gif (109 bytes) Annals. Institut d’Estudis Andorrans

fletxavermella.gif (109 bytes) Barcelona. Metròpolis Mediterrània. Ajuntament de Barcelona

fletxavermella.gif (109 bytes) Barcelona societat. Revista d’informació i estudis socials. Ajuntament de Barcelona

fletxavermella.gif (109 bytes) Estudis del Baix Empordà

fletxavermella.gif (109 bytes) Ilerda. Humanitats -Geografia, Història-

fletxavermella.gif (109 bytes) Miscel·lània d´Estudis Bagencs

fletxavermella.gif (109 bytes) Monografies del Montseny

fletxavermella.gif (109 bytes) Papers del Montgrí

fletxavermella.gif (109 bytes) Quaderns. Centre d´Estudis Comarcals de Banyoles

fletxavermella.gif (109 bytes) Quaderns de la Selva

fletxavermella.gif (109 bytes) Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l´Alt Camp -Quaderns de Geografia i Quaderns de Natura-

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista Catalana de Geografia

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Catalunya

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Estudios Andaluces

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Estudios Extremeños

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Estudios Regionales

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Girona

fletxavermella.gif (109 bytes) Terra. Revista Catalana de Geografia, Cartografia i Ciències de la Terra

fletxavermella.gif (109 bytes) Treballs de la Societat Catalana de Geografia

 


 

 

Turisme

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Annals of Tourism Research

fletxavermella.gif (109 bytes) Estudios turísticos

fletxavermella.gif (109 bytes) Tourism Management. Research, Policies, Practice

 


 

Urbanisme

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Archivo di Studi Urbani e Regionali

fletxavermella.gif (109 bytes) Ciudad i Territorio. Estudios Territoriales

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Sumaris de l´Institut d´Estudis Metropolitans de Barcelona

fletxavermella.gif (109 bytes) Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme

fletxavermella.gif (109 bytes) Urbs et Regio (rev. alemanya)

fletxavermella.gif (109 bytes) Storia Urbana

 


 

Varis (temàtica general)

 

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía (México)

fletxavermella.gif (109 bytes) Polígonos. Revista de Geografía de la Universidad de León

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Geografia (Univ. de Barcelona)

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista de Geografía Canaria

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista Geográfica de America Central (Costa Rica)

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista Geográfica de Chile

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista Universitaria de Geografía

fletxavermella.gif (109 bytes) Transactions of the Institute of British Geographers

fletxavermella.gif (109 bytes) Travaux Géographiques de Liège

fletxavermella.gif (109 bytes) Cuadernos de Geografía. Universidad de Cádiz

fletxavermella.gif (109 bytes) Cuadernos de Geografía. Universitat de València

fletxavermella.gif (109 bytes) Documents d’Anàlisi Geogràfica

fletxavermella.gif (109 bytes) Estudi General

fletxavermella.gif (109 bytes) Geo-Critica

fletxavermella.gif (109 bytes) Geo-UNAM

 

 

fletxavermella.gif (109 bytes) Herodote

fletxavermella.gif (109 bytes) Human Development

fletxavermella.gif (109 bytes) Mesoamérica -Ecologia, Geografía, Demografía-

fletxavermella.gif (109 bytes) Mientras Tanto

fletxavermella.gif (109 bytes) Millars. Espai i Història

fletxavermella.gif (109 bytes) Miscellanea Geographica (rev. anglesa)

fletxavermella.gif (109 bytes) Papeles de Geografía

fletxavermella.gif (109 bytes) Paralelo 37º. Revista de Estudios Geográficos

fletxavermella.gif (109 bytes) Le Point sur la i de Géographie

fletxavermella.gif (109 bytes) The Professional Geographer

fletxavermella.gif (109 bytes) Progress in Human Geography

fletxavermella.gif (109 bytes) Rabida

fletxavermella.gif (109 bytes) Revista Crítica de Ciências Sociais (rev. portuguesa)

fletxavermella.gif (109 bytes) Universo. Geografia, Cartografia, Studi Urbani, Territoriali i Ambientali

fletxavermella.gif (109 bytes) Annales de Géographie

fletxavermella.gif (109 bytes) Annals of the Association of American Geographers

fletxavermella.gif (109 bytes) L’Avenç. Revista d’Història

fletxavermella.gif (109 bytes) BAETICA. Estudio de Arte, Geografía e Historia

fletxavermella.gif (109 bytes) Bibliographie Géographique Internationale

fletxavermella.gif (109 bytes) Boletín de Estudios Geográficos

fletxavermella.gif (109 bytes) Boletin da Sociedada de Geografia de Lisboa

fletxavermella.gif (109 bytes) Boletin Paulista de Geografia

fletxavermella.gif (109 bytes) Boletín de la Associación de Geógrafos Españoles

fletxavermella.gif (109 bytes) Bonner Geographische Abhandlungen. Bonn.

fletxavermella.gif (109 bytes) Bulletin de la Section de Géographie

fletxavermella.gif (109 bytes) Bulletin de la Societé Geographique de Liege

fletxavermella.gif (109 bytes) Bulletin de la Société Languedocienne de Geographie

fletxavermella.gif (109 bytes) Bulletin des Centres de Recherches. Exploration-Production

fletxavermella.gif (109 bytes) Canadian Western Geographical Series

fletxavermella.gif (109 bytes) CEUMT. La Revista Municipal

fletxavermella.gif (109 bytes) Cuadernos Geográficos

fletxavermella.gif (109 bytes) Didáctica Geográfica

fletxavermella.gif (109 bytes) Economic Geography

fletxavermella.gif (109 bytes) Espace Geographique

fletxavermella.gif (109 bytes) Espace, Populations, Sociétés

fletxavermella.gif (109 bytes) Espacio, Tiempo y Forma

fletxavermella.gif (109 bytes) Espai/Temps

fletxavermella.gif (109 bytes) Espais

fletxavermella.gif (109 bytes) Estudios Geográficos

fletxavermella.gif (109 bytes) Geociências

fletxavermella.gif (109 bytes) Geodoc

fletxavermella.gif (109 bytes) Geografia

fletxavermella.gif (109 bytes) Geografía y Desarrollo

fletxavermella.gif (109 bytes) Geografia Aplicada y Desarrollo

fletxavermella.gif (109 bytes) Geographic Information

fletxavermella.gif (109 bytes) Geografický Casopis

fletxavermella.gif (109 bytes) Geografisk Tidsskrift

fletxavermella.gif (109 bytes) Geografski Vestnik

fletxavermella.gif (109 bytes) Geographia Medica

fletxavermella.gif (109 bytes) Passaeur Schriften zur Geographie ("Geographische Forschung im Mittelmeerraum und in der Neuen Welt")

fletxavermella.gif (109 bytes) Géographie et cultures

fletxavermella.gif (109 bytes) Geographer. Bulletin of the Geography Teachers Association of South Australia

fletxavermella.gif (109 bytes) Geographica Slovenica

fletxavermella.gif (109 bytes) The Geographical Magazine

fletxavermella.gif (109 bytes) Geographical review

fletxavermella.gif (109 bytes) Geographicalia

fletxavermella.gif (109 bytes) Bulletin de la Société de Géographie/La Géographie

fletxavermella.gif (109 bytes) Teaching Geography

fletxavermella.gif (109 bytes) The Journal of Sex Research. A publication of the society for the scientific study of sexuality

fletxavermella.gif (109 bytes) Memòria d´activitats de l´Institut d´Estudis Catalans

fletxavermella.gif (109 bytes) Oltre il Ponte. Economia e società regionale