DOCÈNCIA QUE ELS MEMBRES DEL GRUP TENEN ASSIGNADA PEL PROPER CURS 2011/12

Els membres del grup tenen assignada la docència de l'àrea de Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa