LINIES DE RECERCA

Estadística, econometria i qualitat de les dades d’enquesta:

Economia aplicada:

Economia de la salut: