Lingüística Diacrònica
 
Principal
Membres del grup
Projectes de recerca
Tesis i Publicacions
Ponències-comunicacions
Altres activitats

 

 Grup de Lingüística Diacrònica (LIDIA)

bullet

És un dels subgrups del GRHCS20 (Grup Lingüística Aplicada de la UdG)

Línies de recerca

bulletGramàtica històrica
bulletFonètica i fonologia històriques
bulletMorfologia històrica
bulletSintaxi històrica
bulletGramàtica comparada

Trams de recerca

bullet  Dos sexennis de recerca reconeguts per la “Comisión Nacional Evaluadora de la

Actividad Investigadora”: de 1992 a 1997 i de 1998 a 2003.

Principal | Membres del grup | Projectes de recerca | Tesis i Publicacions | Ponències-comunicacions | Altres activitats