Universitat de Girona


SECCIÓ de BEQUES i AJUTS als ESTUDIANTS

UdG > Estudiar a la UdG > Beques i Ajuts                                                                                                                                                                                                              versión en castellano

 

ATENCIÓ: LA INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE BEQUES PODEU TROBAR-LA A LA NOVA WEB: WWW.UDG.EDU/BEQUES

 

 
BEQUES i AJUTS del MEC
 
ALTRES AJUTS
 

Beques de Règim General: convocatòria 06/07 - adjudicacions

Beques de Mobilitat: convocatòria 06/07 - adjudicacions

Beques d'Inici: convocatòria 06/07 - adjudicacions

Beques per a Màsters Oficials: convocatòria 06/07                                         Grants for official master's courses Beques de Col·laboració: convocatòria 06/07 - adjudicacions

Préstecs MEC

Premis finals de carrera

Cursos d'Idiomes a l'Estiu:  francès/alemany  -   llengua anglesa 

 

Beques del govern basc
Beques per Màsters Oficials del govern basc  
Programa Viure i Conviure
Links d'interés
 
Enllaços a altres beques i ajuts
Beques de Tercer Cicle
Beques d'Intercanvi

Beques Premis Octubre Nou!

Beques Rigoberta Menchú
Ajuts d'entitats financeres i similars
 
BEQUES i AJUTS de la UdG
 
 

Ajuts Consell d'Estudiants: convocatòria - adjudicacions  

Ajuts Associacions: convocatòria Nou! - imprès 07 - adjudicacions

Ajuts a iniciatives d'estudiants: convocatòria Nou! - imprès 07

                                          primera adjudicació - segona adjudicació

Beques Botet i Sisó  

 
AJUTS de l'AGAUR
 
 Adreça: Mòdul 20, Campus Montilivi, 17071 - Girona
 Telèfon: 972 418053
 Fax: 972 419844 (Att secció de beques)
 Correu-e: beques@udg.es
 

Prèstecs AGAUR

Pagament fraccionat

Exempció del recàrrec del 40%

Ajuts associacions

 
 
 

 

Aquesta pàgina: www.udg.edu/gacad/beques/ · Última actualització: 31/5/07 

El disseny d'aquest web pretén ser accessible per a tot tipus de navegadors i usuaris. Si experimenteu problemes a l'hora d'explorar-lo si us plau feu-nos-ho saber a través de la bústia de suggeriments