Universitat de Girona 
Institut de Ciències de l'Educació

TERCER SIMPOSI: LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ 
Integració Sociocultural i Comunitat Educativa 

Girona, 23, 24 i 25 de Novembre de 2000

Presentació del Simposi   

Sembla haver-hi un acord generalitzat en que l'educació és el remei principal per a molts dels mals que afligeixen les nostres societats, que esdevenen cada cop més multiculturals però també més desiguals, amb una fractura més fonda entre els excloents i els exclosos. També sabem prou bé que l'educació no és només allò-que-passa dins les aules, encara que a vegades actuem com si ho creguéssim; però, certament, la presència d'infants estrangers als nostres centres educatius té sovint, entre moltes altres, la virtut de fer-nos veure amb ulls nous els reptes educatius de sempre, i d'ajudar-nos a replantejar amb més perspectiva vells problemes educatius que potser havíem deixat mal resolts.

En aquesta tercera edició del Simposi hem proposat reflexionar conjuntament entorn del paper que té -i encara més: el que hauria de tenir- la comunitat educativa en els complexos processos d'integració sociocultural dels nostres alumnes immigrats i de les seves famílies. Ens ha semblat un tema oportú en un moment en què la confecció de Plans d'Acollida i d'Integració útils i efectius, és una preocupació viscuda tant als centres com a diversos nivells de les distintes administracions. Un moment en què temes com la relació del centre educatiu amb les famílies i les comunitats a les que pertanyen, la mediació intercultural, o l'educació contra tota mena d'exclusió, ens plantegen tantes qüestions i tants reptes.

Comunicacions
Resums

 

Ponències i Taules Rodones
Resums

     
 

A la  venda:

I. Vila/S. Aznar (Coords.): INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL I COMUNITAT EDUCATIVA. TERCER SIMPOSI SOBRE LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ. Quaderns per a l'anàlisi 14. Coeditat per Horsori Editorial i Universitat de Girona. Octubre 2002

S. Aznar i M. R.Terradellas (coord.): INCORPORACIÓ TARDANA DE L'ALUMNAT ESTRANGER. SEGON SI SOBRE LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ. Quaderns per a l'anàlisi 12. Coeditat per Horsori Editorial i Universitat de Girona. 1999
 

Consulteu l'apartat de Publicacions

 
   

Organitzen
Instituts de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona
i de la Universitat de Barcelona i Fundació «la Caixa»

Amb el suport de
Fundació Bofill
Generalitat de Catalunya. CIRIT
Dirección Gral. de E. Superior e Investigación Científica

   

En aquesta mateixa plana informació sobre la IV edició d'aquest Simposi realitzada al novembre de 2002