Universitat de Girona 
Institut de Ciències de l'Educació 
Josep Pallach

QUART SIMPOSI: LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ 
El tractament de la diversitat: qüestions organitzatives 
Girona, 21, 22 i 23 de Novembre de 2002

Sembla fora de dubte que un dels objectius principals -si no el més important- de l'ensenyament obligatori és que els alumnes aprenguin tant com puguin del que s'estableix en el currículum oficial, actituds i valors inclosos.
Els centres educatius fan esforços notables per proposar als infants les activitats més adequades per tal d'assolir aquests objectius. Però aquestes activitats cal realitzar-les en un temps limitat, i en un context concret i determinat, que els exigeix una organització que permeti optimitzar els nivells d'eficàcia.
La presència d'alumnes estrangers, com ha passat en altres ocasions, reobre vells debats, posa damunt la taula nous interrogants sobre vells supòsits.

Així, amb aquests nous alumnes emergeixen amb nova força aquelles velles qüestions:
són sempre negatives les agrupacions homogènies d'alumnes?, com cal organitzar les activitats de suport als centres?, cal agrupar i aïllar necessàriament els alumnes d'incorporació tardana per accelerar els seus aprenentatges instrumentals bàsics?, etc.
Aquest IV Simposi sobre llengua, educació i immigració s'ha plantejat com un espai de reflexió i formació sobre aquests aspectes de tractament de la diversitat als centres educatius, en un moment en què la proximitat d'una nova llei pot trastocar els referents que hem tingut fins ara.

     

Objectius

 

Estructura del Simposi

     

Comitè Científic del Simposi

 

Resums de les intervencions realitzades

     

Ponents que han participat al Simposi

 

Imatges del Simposi

     

Publicacions de les anteriors edicions del Simposi

     

Organitzat per
ICE. Universitat de Girona
ICE. Universitat de Barcelona
Fundació «la Caixa»

 

Secretaria del Simposi
Institut de Ciències de l’Educació
Universitat de Girona
Pl. St. Domènec, 9 17071 GIRONA
Telf. : 972 41 87 02/03    Fax : 972 41 82 47
ice@udg.es