Benvinguts a la Biblioteca digital de la web Studia Humanitatis.

En aquest lloc podreu consultar les biografies, les bibliografies i els textos més importants dels humanistes catalans. També trobareu un apartat amb estudis sobre aquests mateixos autors.

Aquest lloc web està permanentment en construcció o, més ben dit, en actualització constant; perquè hi anem incorporant els resultats de la recerca dels membres del grup Studia Humanitatis

Darreres actualitzacions:

26/11/08 Estrenem la secció Documents amb diversos materials de Joan Ramon Ferrer.

17/11/08 Hem afegit la bibliografia d'Antoni Brenac.

17/11/08 Hem afegit les biografies de: Antoni Agustín, Arnau Albertí, Jeroni Amiguet, Joan Baptista Anyés, Guillem Aventurer, Francesc Joan Bardaxí, Pere Belluga, Pere Antoni Beuter, Vicenç Blai Garcia, Antoni Brenac, Cristòfor Calvet d'Estrella, Jeroni Campos, Joan Cassador o Caçador, Pere Jaume Cassià, Llorenç Coçar, Lluís Collado, Francesc Dassió, Cristòfor Despuig, Joan Esteve, Pere Jaume Esteve, Jaume Joan Falcó, Hèrcules Florus, Frederic Furió Ceriol, Pere Garcia, Jaume Gil, Joan Àngel Gonzàlez, Pere Joan Guasc, Cosme Damià Hortolà, Martí Ivarra, Joan Jubí, Miquel Jeroni Ledesma, Francesc Lloscos, Miquel Llot de Ribera, Antoni Llull, Jeroni Nadal, Pere Joan Nunyes, Pere Bernat Olesa, Pere Joan Oliver, Juan Lorenzo, Palmireno, Jaume Peres de València, Pere Pintor, Onofre Pou, Alonso de Proaza, Antic Roca, Jaume Romanyà, Joan Ros, Joan Salaia, Francesc Satorres, Andreu Sempere, Pere Sunyer, Miquel Tomàs de Teixaquet, Gaspar Torrella, Joan Torrella, Joan Parteni Tovar, Joan Lluís Vileta i Pere Ximeno.

11/11/08 Hem afegit les biografies de: Joan Bulons, Jaume Callís, Gabriel Canyelles, Pere Miquel Carbonell, Joan de Casasnova, Llucià Colomines, Pere Dagui, Pere Joan Llobet, Joan Marbres, Jaume Marquilles, Bartomeu Mates, Pere Joan Matoses, Tomàs Mieres, Berenguer de Mont-Ravà, Guillem de Montserrat, Joan de Palomar, Jaume Pau, Narcís de Santdionís, Ramon Sibiuda, Francesc Torner i Guillem de Vallseca.

10/11/08 Hem afegit les bibliografies de: Antoni Agustín, Miquel Albert, Arnau Albertí, Jeroni Amiguet, Bernat Andor, Joan Baptista Anyés, Guillem Aventurer, Francesc Joan Bardaxí, Pere Belluga, Bartomeu Berp, Pere Antoni Beuter, Vicenç Blai Garcia, Lucas Bonastre, Joan de Bòsnia, Antoni Brenac, Joan Bulons, Jaume Callís, Cristòfor Calvet d'Estrella, Jeroni Campos, Gabriel Canyelles, Pere Miquel Carbonell, Joan Casanova, Joan Cassador o Caçador, Pere Jaume Cassià, Llorenç Coçar, Lluís Collado, Llucià Colomines, Francesc Comte, Pere Daguí, Francesc Dassió, Arnau Descós, Cristòfor Despuig, Joan Esteve, Pere Jaume Esteve, Jaume Joan Falcó, Joan Ramon Ferrer, Hèrcules Florus, Frederic Furió Ceriol, Francesc Galès, Pere Garcia, Bernat Gaví, Jaume Gil, Joan Àngel Gonzàlez, Pere Joan Guasc, Cosme Damià Hortolà, Martí Ivarra, Dionís Jeroni Jorba, Joan Jubí, Miquel Jeroni Ledesma, Pere-Joan Llobet, Francesc Lloscos, Miquel Llot de Ribera, Antoni Llull, Mateu Malferit, Joan Marbres, Joan Margarit i Pau, Llorens Marquesana, Jaume Marquilles, Francesc Martorell, Domènec Mascó, Bartomeu Mates, Pere Joan Matoses, Joan Mercader, Tomàs Mieres, Jaume Montanyans i Berard, Berenguer de Mont-ravà, Guillem de Montserrat, Pere Joan Monzó, Jeroni Nadal, Pere Joan Nunyes, Pere Bernat Olesa, Pere Joan Oliver, Joan Olzina, Francesc Osset, Juan Lorenzo Palmireno, Joan de Palomar, Joan de Pastrana, Jaume Pau, Jaume Peres de València, Pere Antoni Pi, Pere Pintor, Lluís Ponç d'Icard, Onofre Pou, Alonso de Proaza, Genís Rabassa, Antic Roca, Francesc Rocabertí, Jaume Rocabertí, Jaume Romanyà, Joan Ros, Joan Salaia, Narcís de Santdionís, Francesc Satorres, Andreu Sempere, Joan Serra, Ramon Sibiuda, Pere Sunyer, Miquel Tomàs de Teixaquet, Francesc Torner, Gaspar Torrella, Jeroni Torrella, Joan Torrella, Joan Parteni Tovar, Guillem de Vallseca, Joan Lluís Vileta, Joan Lluís Vives i Pere Ximeno.

19/09/07 Hem afegit les bibliografies de Jeroni Pau i Francesc Vicent, hem ampliat la de Francesc Tarafa i hem incorporat més articles a l'apartat Estudis.

30/04/07 Hem incorporat la biografia i la bibliografia de Francesc Tarafa

12/04/07 Hem afegit dos nous textos de Jeroni Pau: l'Hymnus Panegyricus i un recull de l'obra poètica.

06/03/07 Hem refet i ampliat significativament l'apartat Estudis.

04/08/06 Hem afegit l'estudi de Lluís Lucero, «Joan Margarit, Fidel Fita i Robert B. Tate: la dedicatòria del Paralipomenon Hispaniae»

29/06/06 Noves biografies i bibliografies: Bernat Boïl, Domingo Bonfill i Marc Bonfill

2/05/06 Noves biografies i bibliografies: Antoni Caixal, F. de Casa-saja, Guillem Fuster, Cosme de Montserrat i Jordi d'Ornós

6/04/06 Noves biografies i bibliografies: Ferran Valentí, Francesc Calça, Dalmau de Raset, Arnau Fonolleda, J. Ripoll i Joan Vilar

3/04/06 Noves biografies i bibliografies: Ramon Astruc i Pere Badia

21/03/06 Noves biografies i bibliografies: Antoni Amat, Bernat Andor i Francesc d'Arinyó.

17/03/06 Hem afegit un nou apartat de bibliografies que hem estrenat amb les corresponents a Andreu Alfonsello, Joan Socarrats i Esteve Rotllà.

 

Studia Humanitatis

Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis
Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona
Tel. 972 41 82 31 / Fax 972 41 82 30

Comentaris: ilccfe@udg.es | Última actualització: novembre 2008
disseny i manteniment: david.prats@pas.udg.es