Inici :: Biografies

 

Antoni Agustín
Miquel Albert
Arnau Albertí
Andreu Alfonsello
Antoni Amat
Jeroni Amiguet
Bernat Andor
Joan Baptista Anyés
Francesc d'Arinyó
Ramon Astruc de Cortielles
Guillem Aventurer
Pere Badia
Francesc Joan Bardaxí
Pere Belluga
Bartomeu Berp
Pere Antoni Beuter
Vicenç Blai Garcia
Bernat Boïl
Lucas Bonastre
Domingo Bonfill
Marc Bonfill
Joan de Bòsnia
Antoni Brenac
Joan Bulons
Antoni Caixal
Francesc Calça
Jaume Callís
Cristòfor Calvet d'Estrella
Jeroni Campos
Gabriel Canyelles
Pere Miquel Carbonell
Francesc de Casa-saja
Joan Casanova
Joan Cassador o Caçador
Pere Jaume Cassià
Llorenç Coçar
Lluís Collado
Llucià Colomines
Francesc Comte
Pere Daguí
Francesc Dassió
Arnau Descós
Cristòfor Despuig
Joan Esteve
Pere Jaume Esteve

Jaume Joan Falcó
Joan Ramon Ferrer

Hèrcules Florus
Arnau Fonolleda
Frederic Furió Ceriol
Guillem Fuster
Francesc Galès
Pere Garcia
Bernat Gaví
Jaume Gil
Joan Àngel Gonzàlez
Pere Joan Guasc
Cosme Damià Hortolà
Martí Ivarra
Dionís Jeroni Jorba
Joan Jubí
Miquel Jeroni Ledesma
Pere-Joan Llobet
Francesc Lloscos
Miquel Llot de Ribera
Antoni Llull
Mateu Malferit
Joan Marbres
Joan Margarit i Pau
Llorens Marquesana
Jaume Marquilles
Francesc Martorell
Domènec Mascó
Bartomeu Mates
Pere Joan Matoses
Joan Mercader
Tomàs Mieres
Jaume Montanyans i Berard
Berenguer de Mont-ravà
Cosme de Montserrat
Guillem de Montserrat
Pere Joan Monzó
Jeroni Nadal
Pere Joan Nunyes
Pere Bernat Olesa
Pere Joan Oliver
Joan Olzina
Jordi d'Ornós
Francesc Osset
Juan Lorenzo Palmireno
Joan de Palomar
Joan de Pastrana
Jaume Pau
Jeroni Pau
Jaume Peres de València
Pere Antoni Pi
Pere Pintor
Lluís Ponç d'Icard
Onofre Pou
Alonso de Proaza
Genís Rabassa
Dalmau de Raset
Jaume (o Joan) Ripoll
Antic Roca
Francesc Rocabertí
Jaume Rocabertí
Jaume Romanyà
Joan Ros
Esteve Rotllà
Joan Salaia
Narcís de Santdionís
Francesc Satorres
Andreu Sempere
Joan Serra
Ramon Sibiuda
Joan de Socarrats
Pere Sunyer
Francesc Tarafa
Miquel Tomàs de Teixaquet
Francesc Torner
Gaspar Torrella
Jeroni Torrella
Joan Torrella
Joan Parteni Tovar
Ferran Valentí
Guillem de Vallseca
Francesc Vicent
Joan Vilar
Joan Lluís Vileta
Joan Lluís Vives
Pere Ximeno

 

 

Studia Humanitatis

Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis
Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona
Tel. 972 41 82 31 / Fax 972 41 82 30

Comentaris: ilccfe@udg.es | Última actualització: abril 2007
disseny i manteniment: david.prats@pas.udg.es