Inici :: Textos :: Tractatus de pronominibus suique natura

 

Tractatus de pronominibus suique natura
Format
Font: Antoni Cobos Fajardo (ed.), Joan Ramon Ferrer, De pronominibus suique natura (1477), Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (Microfitxa), 2000.
Índex general
Introducció

Taula alfabètica de tota l'obra

Bibliografia

Proemium
De Sui (text)
Llibre primer
Llibre segon
-- I - XXXI
-- XXXII - LI
Llibre tercer
-- Proemium - XIII
-- XIV - XVIII
-- XIX - XXXVI
-- XXXVII - XLVIII
Llibre quart
-- Proemium - XXVII
-- XVIII - XXIX
-- XXX - XLV
Llibre cinquè
-- Proemium - XXIV
-- XXV - L
-- LI - LXXV
-- LXXVI - XCI
-- XCII - CII
-- CIII - CVII
-- CVIII - CXIV
-- CXV - CXXX

 

Studia Humanitatis

Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis
Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona
Tel. 972 41 82 31 / Fax 972 41 82 30

Comentaris: ilccfe@udg.es | Última actualització: abril 2005
disseny i manteniment: david.prats@pas.udg.es