Vine a la UdG amb bus !!!

Utilitzar el bus per arribar als campus de la UdG és senzill i cómode. El seu ús permet alliberar espai de campus que es pot destinar a altres usos diferents al de l'aparcament de cotxes privats, i fa que els/les seus/es usuaris/àries estalviïn temps i diners, a més de reduir la contribució personal en emisions de CO2.

Existeixen vàries línies de bus urbà (TMG o TEISA) que tenen parada a algun dels campus univrsitaris

> Per anar al Campus de Montilivi DES DE L'ESTACIÓ DE LA RENFE I EL BARRI DE STA. EUGÈNIA agafa la LÍNIA 8.

> Per anar al Campus de Montilivi DES DEL BARRI VELL, CENTRE (Correus, Jutjats), ZONA GÜELL agafa la LÍNIA 11.
Trajecte modificat 07/13

 

> Per anar al Campus de Barri Vell  DES DE L'ESTACIÓ DE BUSOS, LA VALL DE SANT DANIEL,CAN GIBERT O L'HOSPITAL DE SALT agafa la LÍNIA 7 .
> Per anar al Campus del Barri Vell DES DE MONTILIVI O ZONA GÜELL agafa la LÍNIA 11

> > Per anar al Campus Centre DES DE L'ESTACIÓ DE LA RENFE, EL BARRI DE STA. EUGÈNIA I MONTILIVI agafa la LÍNIA 8.

> Per anar al Campus Centre DES DE MONTJUÏC, L'AVELLANEDA I LA RESIDÈNCIA DE PALAU agafa la LÍNIA 1.
> Per anar al Campus Centre DES DE SARRIÀ DE TER O VILA-ROJA agafa la LÍNIA 6.

 

> BUS INTERCAMPUS !!! Per anar d'un campus a l'altre agafa la LÍNIA 11.

Trajecte modificat 07/13