COMISSIÓ DE QUALITAT AMBIENTAL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I PREVENCIÓ DE RISCOS - CADEP CRUE
 

 

La Universitat, com institució dedicada a la transmissió de coneixement a través de la recerca y la docència, ha de exercir un paper protagonista en la difusió i aplicació de possibles solucions i alternatives als problemes ambientals als que s'enfronta la societat actual. L' Ambientalització universitària es l'instrument a través del qual s'introdueix la dimensió ambiental tant a la docència i a la recerca como a la seva pròpia gestió. Les vivències i ex peri ències de la comunitat universitària són de gran importància a l'hora d'aconseguir un canvi de model que estigui més en sintonia amb la cultura de la sostenibilitat.

Amb aquest objectiu es va crear el grup de treball de Qualitat ambiental, el Desenvolupament Sostenible i Prevenció de riscos, que se constitueix en Comissió sectorial de la CRUE el 20 de juliol de 2009. Aquesta comissió recopila l'experiència de les universitats sobre la seva gestió ambiental, els seus avenços en l'ambientalització de la comunitat universitària, el seu treball en prevenció de riscos i fomenta la cooperació entre elles en aquestes matèries.

La Universitat de Girona ostenta el càrrec d'Universitat coordinadora d'aquesta comissió des del juny de l'any 2007 i, per aquesta raó, Anna Maria Geli, rectora, ocupa el càrrec de presidenta.

Els òrgans a través dels quals la CADEP desenvolupa la seva feina són el Plenari i el Comitè executiu. Les universitats que formen part d'aquests òrgans col·legiats es reuneixen tres vegades l'any en alguna universitat de l'estat espanyol per avançar en temes prioritaris i comuns. Així mateix s'organitzen seminaris tècnics anomenats SEMINARIS PERMANENTS on les universitats intercanvien experiències, desenvolupen activitats de forma continuada, debaten temes d'interès i difonen els informes redactats pels grups de treball.

Els seminaris organitzats i previstos per aquest any 2012 són:

  • Nuevos retos de la sostenibilidad universitaria. Març de 2012. Universitat de València
  • La universidad sostenible como agente de cambio. Juny de 2012. Universitat de Salamanca.
  • Responsabilidad social universitaria. 22 i 23 de Novembre de 2012. Universitat Pública de Navarra.