Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC)

 

 

El Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC) ha determinat que l'origen de l'escalfament global i del conseqüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic.

Els seus efectes, es manifesten en diferents sistemes naturals o físics (costes, deltes, mars, aigua dolça, boscos, serralades, geleres) i en diversos sectors socioeconòmics (agricultura, turisme, energia, gestió forestal, protecció civil, gestió de l'aigua, salut, pesca). Les estratègies per afrontar els impactes del canvi climàtic en els sistemes i en els sectors passen per la diagnosi dels seus impactes, la mitigació de les seves causes i l'adaptació a les condicions futures.

Per això, el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 va encomanar a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic la redacció de la primera Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) horitzó 2013-2020.

L'objectiu estratègic de l'ESCACC és esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic a Catalunya i per tal d'aconseguir-ho caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari al respecte i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes.

Per assolir aquest objectiu cal identificar els agents implicats i establir mecanismes de participació i coordinació tant en el procés d'elaboració de l'Estratègia com en cadascuna de les seves revisions. En aquest apartat doncs, l'OCCC vol establir aquest procés participatiu amb la voluntat d'informar a la ciutadania en relació a l'adaptació al canvi climàtic i les polítiques públiques que es plantegen aplicar i proposar i debatre mesures per a l'ESCACC.

La UdG, com a institució compromessa amb els reptes ambientals d'actualitat, considera prioritària la participació en aquesta fòrums de debat i és per això que hi participa des del primer moment.

Si vols conèixer a fons la memòria de l'ESCACC clica aquí.

T'animem a que participis en donar la teva opinió i facis aportacions al document en aquest enllaç