Ordenació i adequació d'espais
 

Els campus inserits en àmbits plenament urbans presenten importants dèficits en espais d’interès ambiental. La potenciació o creació d’escenaris d’activitat en el lleure i el descans, així com de desenvolupament físic i intel•lectual, esdevé indispensable com a complement de la funció educativa en la vida quotidiana d’un campus.
La necessària gestió d’aquests espais implica assegurar la connexió de la trama verda entre els diferents espais lliures, però també entre els edificats. Es configura així un espai integrat i interrelacionat on cal un tractament formal, coherent i homogeni dins la diversitat.