Objectius
 

Estratègic.-

Vetllar per l’adequació dels diferents espais del Campus incorporant criteris ambientals, ecològics i paisatjístics.

Operacionals.-

  • Promocionar criteris ambientals, ecològics i paisatjístics en la gestió dels espais universitaris.
  • Condicionar els espais lliures per a la Vida Quotidiana del Campus.
  • Detectar les situacions de risc lligades a factors ambientals i establir mesures de prevenció.