Criteris ambientals inclosos als contractes de les cafeteries
   

 
INTRODUCCIÓ

El procés d'ambientalització de les compres i contractes de la universitat s'ha anat desplegant a mida que les renovacions dels contractes s'han anat succeint. Anteriorment i per tal de marcar la pauta general a seguir, els responsables del Pla d'Ambientalització varen adaptar La guia de ompres públiques ambientalment correctes editat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a la realitat de la UdG. Un dels primers serveis externalitzats que varen incloure criteris de sostenibilitat va ser la cafeteria situada als mòduls del campus de Montilivi. L'experiència ha estat molt profitosa i en breu s'adaptaran a aquesta nova realitat la resta d'empreses que treballen per la comunitat universitària.

 

   

PROPOSTES

  • Es prohibeix l'utilització de parament d'un sol ús dins del mateix local.
  • Per defecte, l'adjudicatari haurà de vendre cafè de comerç just i informar-ne de forma clara als/les clients.
  • Els envasos de begudes que es serveixin a la cafeteria hauran de ser de vidre retornable.
  • L'empresa està obligada a recollir de forma selectiva els residus generats, havent de dipositar els d'origen orgànic als compostadors més propers, que es transformen en un producte pel projecte de Jardineria ecològica.
  • D'altres referents a l'ús d'electrodomèstics energèticament eficients, il·luminàries de baix consum, utilització de productes de neteja ambientalment correctes, etc..

Si vols conèixer a fons aquestes propostes consulta l'enllaç

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE

  • Ambiental: reducció de residus generats i millora de la seva gestió, tancament de cicle de la matèria orgànica, reducció de les emissions de CO2 degut a la reducció de l'energia consumida
  • Social: consum de cafè de comerç just, producte que certifica el respecte a les condicions de vida dels productors, augmenta la consciència social respecte les conseqüències de les compres diàries.
  • Econòmica: dinamització del sector del Comerç Just, les empreses que inclouen aquests criteris obtenen avantatge competitiu respecte la resta.
    INDICADORS  
 

 

ENLLAÇOS RELACIONATS