Consells per estalviar energia
a la feina i a la llar
 

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE

 • Ambiental: disminució d'emisions de CO2, disminució de la contaminació provocada per la generació electrica consum energètic
 • Social: corresponsabilització amb els recursos públics
 • Econòmic: estalvi directe de diners

PROJECTES RELACIONATS

 

ENLLAÇOS RELACIONATS

 

 

 

 

Des de l'instant en que possem el primer peu a terra al matí fins que anem a dormir, quasi tot el que fem, els béns materials que tenim o utilitzem comporten un consum energètic = emissions a l'atmosfera = contribució al canvi climàtic

Tenir consciència d'aquest fet és fonamental per començar un canvi en els patrons i hàbits de consum tant en l'àmbit domèstic com en el lloc de treball. Canvi que implica un consum de recursos més auster, racional i responsable.

Us proposem un seguit de petites accions al lloc de treball que podem suposar un important estalvi econòmic en la fuctura de la llum...i de passada en emissions de CO2.

 • Apagar l'ordinador, impressores i altres aparells elèctrics un cop finalitzi la jornada de treball. Aquesta mesura adquireix una major importància en caps de setmana i períodes vacacionals. Igualment, apagueu l'ordinador si estarà inactiu durant més d'una hora.

És fals que apagar sovint l'ordinador disminueixi la seva vida útil

 • Els equips consumeixen una energia mínima fins i tot apagats, per la qual cosa és desitjable desconnectar també l'alimentador de corrent al final de la jornada.

La majoria dels ordinadors usen el doble d'energia habitual per activar el salvapantalles

 • Apagar la pantalla de l'ordinador quan no s'estigui utilitzant (reunions, esmorzar,...)
 • L'únic estalvi de pantalla que estalvia energia és negre. És desitjable configurar-lo perquè s'activi després de 10 minuts d'inactivitat.

El monitor gasta un 70% del consum energètic total de l'equip.

 • Els ordinadors de gestió centralitzada disposen del sistema d'estalvi ENERGY STAR ® assegureu-vos que està en funcionament.

El sistema ENERGY STAR ® redueix el consum d'electricitat fins a un 50%

 • Un portàtil consumeix de mitjana d'un 50 a un 80% menys d'energia (depenent de les especificacions) que qualsevol PC d'escriptori
 • Utilitzeu els dispositius de climatització només quan sigui necessari. Sempre que sigui possible, aprofiteu la regulació natural de la temperatura, per exemple, a l'estiu les finestres obertes o les corrents d'aire poden refrescar alguns espais sense necessitat d'encendre l'aire condicionat.
 • Apagar o minimitzar els sistemes de calefacció o aire condicionat a les sales no ocupades: sala de reunions buides, fora de les hores de treball, ...
 • En espais on no es pot programar la climatitizació de forma centralitzada, mantenir la temperatura a 21 º C a l'hivern, i a 25 º C a l'estiu, per disminuir el consum energètic...ho diu la normativa!

A l'estiu un grau menys incrementa el consum d'energia en un 12%

Un aparell regulat un grau més a l'hivern gasta un 7% més d'energia

Una diferència de temperatura amb l'exterior superior als 12º no és saludable

 • Assegurar-se que les portes i finestres estan tancades mentre funcionen els equips de climatització, per a impedir pèrdues innecessàries i malbaratament.
 • La il·luminació pot suposar fins al 30% del total de la factura energètica d'una oficina.

Les llums halògenes són potents consumidores d'energia

Del total de l'energia consumida per una bombeta incandescent només el 20% es converteix en llum i el 80% restant es transforma en calor

Una bombeta compacta fluorescent de 25W il·lumina tant com una incandescent de 100W, reduint en un 75% la despesa energètica, duren fins a deu vegades més, i estalvien 1/2 tona de CO2 a l'atmosfera al llarg dela seva vida

•  En la mesura del possible aprofiteu la il·luminació natural, organitzant els llocs de treball de manera que rebin llum natural, obrint les persianes, cortines o altres elements similars. Abans d'encendre els llums per pal·liar els reflexos del sol en els ordinadors, provar canviant l'orientació de la pantalla.

•  Eviteu l'oblit "crònic" i apagueu els llums que no siguin necessàris. Sempre resulta més econòmic apagar els llums fins i tot per a períodes curts de temps.

És fals que apagar els fluorescents per una estona, consumeix més en l'encesa que deixar-los oberts

Si deixem la llum d'un despatx innecessàriament encesa durant dues hores podem gastar més de deu euros a l'any...feu números!!

 

Per saber-ne + de la vida quotidiana

Sobre la mobilitat

Si viatges en autobús gastes cinquanta vegades menys energia que si viatges amb el teu automòbil.

Un automòbil gasta tanta energia en un any com la llar principal de la família que el fa servir.

Conduir amb prudència i seny, respectant els límits de velocitat, no només pot evitar-te ensurts, sinó fer-te estalviar fins a un 20% de benzina.

Si es pogués reduir l'ús de l'automòbil un 20%, els catalans estalviaríem la importació de més de 452.000 tones de petroli cada any.

Si es pogués reduir l'ús de l'automòbil un 20%, podríem estalviar tanta benzina com la que gastarien 125.000 automòbils donant la volta al món.

Es considera molt saludable caminar una hora al dia i que si ho fessis estalviaries en un any tanta benzina com la que gastaries amb el teu cotxe anant de Barcelona a París, anada i tornada.

El transport públic amb 50 persones gasta tanta energia com l'automòbil d'una família.

 

Sobre els electrodomèstics

Es gasta tanta energia en un any amb l'stand-by dels electrodomèstics i els alimentadors de les bateries del mòbil, l'ordinador, etc., com la que gasta una nevera de classe A per a una família de tres persones.

Estendre la roba és molt més eficient que fer servir una assecadora i més amb la nostra climatologia.

Tots els televisors que hi ha a Catalunya gasten l'equivalent a 20.000 tones de petroli cada any.

Una rentadora de classe A també gasta un 15% menys d'aigua i sabó que una de classe B.

Una nevera de classe A gasta un 20% menys que una nevera de classe B.

 

Sobre la climatització

Baixar un grau la temperatura de la calefacció de casa és equivalent a estalviar tota l'energia que consumeix el frigorífic en un any.

Entre un vint i un quaranta per cent de la despesa en calefacció i aire condicionat s'escapa per les finestres.

Si totes les llars catalanes baixessin la calefacció un grau centígrad s'estalviaria tanta energia com la que transporta un petrolier de 80.000 tones de registre brut.

Un aire condicionat de classe A gasta un 20% menys que un de classe B.

 

Sobre l'estalvi d'aigua i electricitat

Si et banyes amb aigua calenta gastaràs quatre vegades més energia que si et dutxes amb aigua calenta.

Si tots els catalans apaguessin els llums de les habitacions que deixen buides es podria estalviar tanta electricitat com la que gasten a casa seva tots els habitants d'una ciutat com Amposta o Manlleu.