Instal·lació d'iluminació autònoma fotovoltaica al
vial de la zona esportiva del campus de Montilivi
   

 
INTRODUCCIÓ

En el procés de construcció del complex esportiu executat al campus de Montilivi a mitjans de l'any 2000, els responsables del Pla d'Ambientalització varen dur a terme un anàlisi ambiental en el que es varen proposar accions de millora, algunes d'elles executables a curt termini i d'altres a tenir en compte en la previsible ampliació de les mateixes instal·lacions.

Dels que es varen executar al mateix moment en destaca la instal·lació d'iluminació del vial de vianants i bicicletes que dóna accés al complex esportiu des del vial perimetral del campus. Aquesta està formada per onze fanals autoalimentats per plaques fotovoltaiques i amb sistemes de regulació horària.


   

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Per conèixer les especificacions tècniques de la instal·lació vegeu l'enllaç

 
 
       
 

VALORACIÓ DEL PROJECTE

  • Ambiental: reducció d'emissions de CO2, reducció de consum elèctrics.
  • Social:acció ambiental amb efecte demostratiu que pot ser model per altres llocs, conscienciació de la comunitat universitària, recurs per un futur itinerari d'educació ambiental.
  • Econòmica: independencia del subministrament de xarxa, una vegada amortitzada la instal·lació el cost és mínim (de manteniment), dinamitzada d'empreses que treballen al sector de les energies alternatives.
 

PROJECTES RELACIONATS

 

 
 
ENLLAÇOS RELACIONATS