Comparació dels diferents tipus d'il·luminació
Informació obtinguda de http://plutarco.disca.upv.es i de la Guia de l'edificació sostenible (Institut Cerdà)

Tipus
Índex de reproducció del color (0-100)
Eficiència típica (lm/W)
Incandescents
99
<20
Fluorescents
75
80
Sodi a baixa presió
monocromàtica
150
Vapor de mercuri
50
50
Halurs metàl·lics
65
90
Sodi a alta presió
20, 60
120


Eficiència típica

Índex de reproducció del color

SUSBSTITUCIÓ DE BOMBETES INCANDESCENTS PER LLUMS FLUORESCENS COMPACTES
POTÈNCIA DE LA LLUM INCANDESCENT
POTÈNCIA EQUIVALENT DE LA LLUM COMPACTA
amb balast electrònic
amb balast convencional
25 W
7 W
9 W
40 W
9 W
9 W
60 W
11 W
13 W
75 W
15 W
18 W
100 W
20 W
25 W