INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ AUTÒNOMA FOTOVOLTAICA AL VIAL DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA UdG
Font: Solar Enginyeria 2000, SA


Recentment s'ha realitzat a la Universitat de Girona una instal·lació que consta d'onze fanals fotovoltaics per il·luminar el vial d'accés a la Zona Esportiva del Campus de Montilivi.

El sistema ha estat dissenyat i portat a terme per l'empresa Solar Enginyeria 2000, S.A. segons els criteris definitis per la Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment de la UdG (UTOM).

Per a poder dur a terme el projecte s'han sol·licitat ajudes econòmiques en forma de subvenció. En aquest sentit, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) s'ha compromès a fer-se càrrec d'una quarta part de la inversió que l'obra suposa.


Aquests fanals són totalment autònoms i han estat dissenyats per a assegurar la il·luminació del vial per al trànsit de vianants fins les 23:00 h. i una il·luminació de vigilància durant les hores restants de la nit. Això és possible gràcies a la programació que incorpora el regulador del sistema, el qual encén la lluminària en l'ocàs, proporcionant el 100% de la potència durant les hores predefinides i oferint un 50 % de la potència la resta de les hores programades fins que la il·luminació natural torna a ser suficient.

A causa de les dimensions del camí a il·luminar i per a poder obtenir un nivell d'il·luminació i uniformitat adequats, s'han instal·lat els punts de llum en un sol costat del vial i a una distància de 12,5 m entre ells.

Les característiques i els avantatges més destacables d'aquests tipus de fanals es detallen a continuació:


Cada fanal compta amb tots els components que fan possible el seu funcionament en illa i totalment autònom. El conjunt està dissenyat i construït segons la normativa vigent. A continuació es descriuen breument els equips de cadascun dels punts de llum íntegra: