Projecte UnivERsol (GREFEMA)
   

 
INTRODUCCIÓ

El principal objectiu del projecte és la instal·lació d'un nombre significatiu de pannells solar fotovoltaics connectats a xarxca elèctrica en centres culturals i d'educació de municipis compromesos amb la sostenibilitat. La instal·lació d'aquestes plantes en centres d'educació superior permet fer-ne un seguiment exhaustiu i dur a terme projectes de recerca de la pròpia connexió a xarxa gràcies a l'equipament d'estudi i recerca que porta associada. A més el projecte vetlla per la integració de les energies renovables en l'edificació gràcies a un acurat disseny tècnic i a mesures d'integració arquitectònica. Això ha de permetre convèncer als professionals, al públic en general i sobretot als estudiants que en un futur no massa llunyà seran els que decidiran els projectes ha executar, sobre les possibilitats de les energies alternatives.

Concretament el projecte consisteix en la instal·lació de 707 kWp repartits en quatre països de la UE (Espanya, França, Gran Bretanya, Holanda). Aquestes instal·lacions generaran 0,76 GWh anualment el que permetran estalviar l'emissió de 318 tones de CO2 cada any.

   
CARACTERÍSTIQUES T╚CNIQUES
 • Instal·lació de 15,36 kWp a l’edifici de pesants.
 • 96 mòduls de silici monocristali de 160 Wp la unitat.
 • 6 inversors de 2.500 W.
 • Superfície de pannells : 120,9 m2
 • Superfície projectada a 30-35º 102 m2
 • Potencia instal·lada: 15,36 kWp
 • Energia anual subministrada : 17,8 MWh
 • Estalvi en emissions de CO2 : 5,18 Tm/any
 • Inversió inicial : 133894,2 €
 • Ingressos anuals : 3.850 €/any
 • Possibles subvencions (Inclòs UE) : 13.071,62 €
  (45.080 €)
 • Payback (Inclòs UE) : 34 anys
  (23 anys)

Si vols conèixer a fons aquestes propostes consulta l'enllaç

Si vols veure imatges de la instal·lació consulta l'enllaç

 
       
 

VALORACIÓ DEL PROJECTE

 • Ambiental: reducció d'emissions de CO2
 • Social: millora de la qualitat docent, possibilitat d'obtenció de beques i realització de PFC's, conscienciació de la ciutadania (professionals, alumnes, i públic en general), recurs per al dissney d'itineraris d'educació ambiental, UdG com a model a seguir
 • Econòmica: beneficis directes per la venta de l'energia generada.
 

PROJECTES RELACIONATS

 

 
 
ENLLAÇOS RELACIONATS