Els Encants.UdG
 


 


 
DESCRIPCIÓ

La línia d'ajuts engegada per l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya va permetre la posada en marxa del projecte "ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS A LA UDG". Aquest projecte incloia una acció anomenada Borsa de subproductes que tenia per objectiu posar en marxa un servei històricament reivindicat dins la UdG: La Borsa de subproductes de laboratori. Aquest, com a servei principal dins del projecte ELsEncants.UdG, posa en contacte personal de la UdG que té relació directa amb els productes de laboratori i dóna sortida al lema "el que per un pot ser un residu, per altre pot esdevenir un producte" D'aquesta manera es donen múltiples vides als productes de laboratori, residus especials per altra banda que veuran reduida la seva generació.

Aprofitant la creació del servei via web, des de l'OV es va voler optimitzar l'esforç i generar dos altres borses d'intercanvi: La Borsa de materials i objectes d'ús universitari, per donar sortida i intercanviar estris en desús, i la Borsa de coneixement, destinada a l'intercanvi mutu de coneixements i habilitats de tota mena.

 

 

 

   
CARACTERÍSTIQUES (serveis en reconstrucció)

Borsa de subproductes de laboratori: servei restringit i especialment destinat a PAS i PDI en contacte directe amb productes de laboratori que vulguin realitzar algun intercanvi.

Borsa de coneixement: servei destinat a tota la comunitat UdG per intercanviar coneixements i/o habilitats.
Borsa de materials i objectes d'ús universitari: servei destinat a tota la comunitat UdG per intercanviar objectes, instruments, materials usats habitualment a l'àmbit universitari (llibres, bicicletes, mobiliari d'oficina, material d'escriptori, ordinadors, etc.)


 
       
 
VALORACIÓ DEL PROJECTE
   
 

ALGUNS ENLLAÇOS INTERESSANTS