Pla pilot de recollida selectiva de residus a
la Facultat de Ciències de la UdG
   

 
DESCRIPCIÓ
 
En el marc del pla d'Ambientalització de la Universitat de Girona i com a experiència pilot es va posar en marxa l'any 2000 el Pla d'Ambientalització de la Facultat de Ciències. Aquest pla incloia una sèria d'iniciatives centrades bàsicament en la gestió ambientalment correcte dels residus generats al centre.
 
 

 
CARACTERÍSTIQUES
 
  • Recollida selectiva: En la línia de Gestió de residus, es va dur a terme la instal·lació dels contenidors de recollida selectiva a diferents punts de la Facultat. Cada contenidor ve identificat amb un color característic en funció del residu que s'hi ha de llençar:
  • Durant els primers mesos es va fer un seguiment de l'evolució de la recollida selectiva a la Facultat. Fes clic aquí si vols conèixer els resultats. El pla, com a experiència pilot, està obert a qualsevol tipus de suggeriment per tal de corregir possibles errors i millorar-ne l'eficiència de cara al desplegament a d'altres centres universitaris.
  • REUTILITZACIÓ DE PAPER: Per tal d'optimitzar recursos i minimitzar residus, s'han instal·lat les lleixes de reutilització de paper, com un altre element del pla d'ambientalització de la Facultat i que s'emmarca dins la Campanya de la Doble Cara que s'ha posat en marxa a la UdG amb l'objectiu de fomentar l'ús del paper reciclat i imprès per les dues cares. Aquestes lleixes es troben al servei de fotocòpies i damunt les fotocopiadores repartides per la Facultat. Les lleixes serveixen per deixar paper que només s'ha utilitzat per una cara perquè altra gent el pugui reutilitzar. Logotip de la campanya de la Doble Cara. Paper reciclat.
    La Facultat disposa de paper reciclat i es recomana el seu ús de forma generalitzada, sempre que sigui possible, i en particular en la realització dels exàmens.
  • ECOFINESTRA: Alguns grups de contenidors també incorporen l'ecofinestra que dóna consells i informació relacionats amb el pla d'ambientalització de la Facultat, i en particular, del seguiment de la recollida selectiva.
  • PLAFÓ D'AMBIENTALITZACIÓ: També s'ha instal·lat un plafó d'ambientalització al vestíbul de la Facultat on s'anirà informant del funcionament del pla i de temes relacionats amb el medi ambient.


 
 
       
 
VALORACIÓ DEL PROJECTE
  • Ambiental:
  • Social:
  • Econòmica:

 
 
   
 
ENLLAÇOS RELACIONATS