Xarxa Catalana d'Universitats Residu 0
   

 

 

 

En el context de l'Estratègia Residu Zero, els centres docents i de recerca catalans, tenen la responsabilitat de desenvolupar entorns acadèmics basats en una visió metabòlica dels sistemes socioeconòmics, la prevenció en origen i el tancament de cicles de materials i energia per tal de minimitzar l'ús dels recursos i racionalitzar el flux de materials en els sistemes productius i de consum.

En el cas de les universitats, els campus han de representar espais d'assaig dels models més sostenibles per tal de mostrar i demostrar socialment que altres sistemes de producció i consum i de gestió dels recursos naturals són viables.


 

 

 

Els criteris universitaris Residu-Emissió Zero

L'Estratègia Residu Zero es defineix en funció d'uns criteris directius comuns que n'orienten la visió i que poden ser adaptats al context universitat en funció dels següent:

1) Eliminació de l'ús innecessari de recursos naturals i matèries primeres.

2) Estímul de la prevenció dels residus i l'ús eficient dels recursos.

3) Reducció de la generació d'emissions derivades de la gestió i tractament dels residus.

4) Reducció de la incorporació al medi de substàncies tòxiques i perjudicials per la salut.

5) Integrar a la universitat i integrar-se en estratègies promogudes per altres sectors socials amb les què es comparteixin visions de sostenibilitat.

6) Incentivar la creació d'espais de recerca inter/transdisciplinaris enfocats en la prevenció.

7) Fomentar una consciència sobre consum responsable a tota la comunitat universitària.

8) Reutilització dels productes.

9) Recuperació del valor dels productes, quan assoleixin el final de la seva vida útil.

10) Promoció pel disseny sostenible o ecodisseny.

 

Si vols conèixer de forma més àmplia els compromisos universitaris per a l'Estratègia Catalana Residu 0 fes click aquí.

 
 
       
 
VALORACIÓ DEL PROJECTE
  • Ambiental:
  • Social:
  • Econòmica:
   
 
ENLLAÇOS RELACIONATS