Índex
 

1. Magnituds. Unitats. Ālgebra vectorial

2. Cinemātica

3. Causes del moviment. Dināmica I

4. Causes del moviment. Dināmica II

5. Electricitat

6. Corrent continu

7. Magnetisme

8. Corrent altern

Portada

Crèdits

Coberta

descarrega l'acrobat reader
aqui
.

descarrega l'ebook reader
aqui
.