Física bàsica per a la universitat

J. Fort, J. Saurina, J.J. Suñol i E. Úbeda

Departament de Física

Universitat de Girona. 2005. 1 ed. català. Edició electrònica.

 

ISBN: 84-8458-218-3

 


Ressenya:

Com a part del pla d’actuacions de suport i millora del rendiment acadèmic, la UdG va considerar oportú oferir assignatures anomenades bàsiques, especialment orientades a reforçar els coneixements de fonamentació. L’objectiu estratègic és donar als alumnes, en un sol quadrimestre, la formació necessària per a seguir un curs de primer de física, així com que l’alumne tingui agilitat en la transformació d’unitats, s’habituï a comprovar la raonabilitat dels resultats i sigui capaç de superar la noció que la física és un conjunt de formules inconnexes.