Índex

 

Mesura física
Àlgebra vectorial
Caiguda lliure. Tir parabòlic. Moviment circular
Dinàmica
Treball i energia
Sistemes de partícules
Moviment oscil·latori
Camp elèctric
Teoria de circuits: corrent continu
Camp magnètic
Teoria de circuits: corrent altern
 Portada
 Crèdits
 Coberta

 

 

descarrega l'acrobat reader
aqui