: Criteris generals
: Noms referits a persones
: Animals, vegetals i minerals
: Noms referits a coses
: Organismes
: Ensenyaments i activitats acadèmiques
: Textos, obres i documents
: Noms de lloc
: Entitats abstractes
: Majúscula segons la posició en el text