ELS NUMERALS ESCRITS AMB LLETRES

 

Escriurem amb lletres els nombres següents:

Quantitats de fins a tres mots

Escriurem amb lletres les quantitats formades per tres mots, com a màxim, sobretot si es troben en textos en què gairebé no hi ha nombres.

                    Hi ha vint-i-cinc alumnes que esperen el resultat de l’examen. [En aquest cas, la
                           conjunció
i no compta com a mot].
                       
Hi ha 582 alumnes apuntats al primer nivell d’anglès.
                     * Hi ha cinc-cents vuitanta-dos alumnes apuntats al primer nivell d’anglès.

Ara bé, si darrere d’aquesta quantitat trobem una unitat física o monetària, podem escriure el nombre amb xifres:

                    El preu del llibre és de 16,75 €.

I també quan s’identifica un element dins una sèrie:

                    la pàgina 32, el despatx 417

 

Quantitats aproximades

En general, escriurem les quantitats aproximades amb lletres, encara que per fer-ho hàgim de transgredir la regla del punt anterior.

                    A la reunió hi havia més de cinquanta professors.
                    Hi van participar unes dues-centes cinquanta mil persones.

 

Milions i quantitats superiors

Si no és un text especialitzat (de l’àmbit de les matemàtiques, l’economia…), en general, per referir-nos a milions, bilions, etc., escriurem les quantitats exactes o bé amb una sola xifra decimal, sense zeros i acompanyades del substantiu corresponent.

                320 milions d’euros
                4,5 bilions de dòlars

Però quan hi hagi més decimals:

            22.250.000 persones
            * 22,25 milions de persones

També es pot escriure amb lletres quan és una unitat de milió i no supera els tres mots:

            Hi ha dos milions d’habitants

Ara bé, si hi ha més quantitats en el mateix context i aquestes s’han d’escriure amb xifres, llavors cal mantenir la coherència i optar per escriure-les totes amb xifres.

 

Percentatges: tant per cent i tant per mil

Si l’operació dels tants per cent (%) i dels tants per mil (‰) s’escriu amb lletres i no fem servir el símbol, llavors la quantitat també s'escriu amb lletres. Si en l’operació, en canvi, es fan servir els símbols, la quantitat s’escriu amb xifres.

               el vint-i-dos per cent
                   el cinc per mil
                   el 22%
                * el 22 per cent
                * el vint-i-dos %

 

Nombres trencats

S’escriuen amb lletres tots els nombres trencats o partitius que no es trobin en:

    − taules
 quadres estadístics
operacions matemàtiques
 en relació amb una unitat de mesura

 Així:

             Cal recuperar una quarta part de la inversió abans de final d’any.

 

A inici de frase

Les quantitats que es troben al principi d’un paràgraf o bé després d’un punt s’escriuen amb lletres, encara que aquest fet ens obligui a transgredir la primera regla.

                Set-cents cinquanta alumnes de secundària han assistit a les jornades que ha organitzat la Universitat.
                Tres mil set-centes cinquanta ampolles es produeixen anualment en aquelles caves.

Ara bé, com que aquestes frases queden una mica forçades, és preferible canviar la posició que ocupa la quantitat dins de la frase, és a dir, posposar-la. D’aquesta manera, evitem trencar la regla dels mots que formen les quantitats.

                A les jornades que ha organitzat la Universitat hi han assistit set-cents cinquanta alumnes de secundària.
                Es produeixen 3.750 ampolles anualment en aquelles caves.

 

Edats i durades

L’edat de les persones, dels animals i de les coses, i la durada d’aquestes darreres s’han d’escriure amb lletres.

                La nova professora d’aquest departament encara no té ni vint-i-set anys.
                Ha ocupat la càtedra durant trenta anys.

 

Dècades

Els noms de les dècades s’escriuen amb lletres. I recordem que no s’ha de fer concordar el nombre de la dècada i el mot anys:

                Ara convindria estudiar l’art que es va produir durant els anys noranta.   
                Va ser una de les principals figures literàries dels seixanta.
                els anys cinquanta
             * els anys cinquantes

 

Indicacions horàries

Les indicacions horàries se solen escriure amb lletres. Si es vol fer una indicació curta i precisa, cal recórrer a les xifres aràbigues.

                La reunió començarà a dos quarts de nou del matí.
                La conferència comença a tres quarts de vuit del vespre al Centre Cultural la Mercè.
                La conferència comença a les 19.45 h al Centre Cultural la Mercè.

 

Congressos i activitats diverses

Els ordinals de repetició que s’adjunten a noms propis relatius a congressos o a activitats educatives o socials se solen escriure amb lletres, tot i que també s’admeten amb xifres romanes.

                Segones Jornades per a l’Estudi de la Vegetació del Pla de l’Estany
                Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
                II Jornades per a l’Estudi de la Vegetació del Pla de l’Estany
                I Congrés Internacional de la Llengua Catalana

 

Festivitats i esdeveniments històrics

El dia de les dates que commemoren fets singulars i festivitats s’escriu amb lletres.

                l’Onze de Setembre, el Primer de Maig

Cal remarcar que en aquests casos escrivim la inicial del mes amb majúscula perquè són fets històrics o dates senyalades; en els altres casos, els mesos s’escriuen amb minúscula.

 

Data només amb el dia

Quan ens referim a un dia però sense fer referència al mes, cal escriure’l amb lletres. (Per a l’expressió de la data -dia, mes, any-, cliqueu aquí.)

             La reunió tindrà lloc el quinze
                S’ha convocat una sessió informativa de les noves assignatures per al dia dos.

 

Noms i numeració de vies públiques

Els nombres que formen part dels noms propis de les vies públiques s’escriuen amb lletres, excepte els cardinals (no pas els ordinals) que constitueixen l’únic element del nom.

                l’avinguda de l’Onze de Setembre
                la Cinquena Avinguda
                el carrer 22  [és una excepció, perquè el numeral és el nom del carrer]

Recordem que els números que divideixen les vies públiques o que identifiquen les cases que les formen sempre s’escriuen amb xifres.

                Emili Grahit, 43

 

Mil·lennis

Els ordinals que acompanyen els mil·lennis també s’escriuen amb lletres.

             primer mil·lenni
                cinquè mil·leni