VOCABULARIS EN LÍNIA

 

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

Vocabulari administratiu (Universitat Jaume I)

Vocabulari d'economia (Universitat Jaume I)

Manual de documents per a l'empresa (Generalitat de Catalunya)

Terminologia de fires i congressos (Termcat)

 

ARQUITECTURA TÈCNICA

Vocabulari d'arquitectura (Universitat Jaume I)

Vocabularis tècnics (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya)

Diccionari visual de la construcció (Departament de Política Territorial, Generalitat de Catalunya)

Lèxic bàsic. Arquitectura tècnica (Universitat Politècnica de Catalunya)

Lèxic bàsic. Restauració arquitectònica (Universitat Politècnica de Catalunya)

Lèxics bàsics. Construcció (Universitat Politècnica de Catalunya)

 

BIOLOGIA

Herbari virtual (Universitat de les Illes Balears)

El nom dels peixos i mariscs (Universitat de les Illes Balears)

Què cal saber (Societat Catalana de Biologia, Institut d'Estudis Catalans)

Diccionari de sanejament (Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya)

Glossari de residus (Entitat del Medi Ambient, Àrea Metropolitana de Barcelona)

Glossari del cicle de l'aigua (Entitat del Medi Ambient, Àrea Metropolitana de Barcelona)

Vocabulari de física (Universitat Jaume I)

Lèxic de bioquímica català-castellà-anglès (Universitat de les Illes Balears)

 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

Vocabulari d'agrònoms (Universitat Jaume i)

Què cal saber (Societat Catalana de Biologia. Institu d'Estudis Catalans)

 

CIÈNCIES AMBIENTALS

Els noms dels peixos i marsics (Universitat de les Illes Balears)

Què cal saber (Societat Catalana de Biologia. Institut d'Estudis Catalans)

Diccionari de sanejament (Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya)

Glossari de residus (Entitat del Medi Ambient, Àrea Metropilitana de Barcelona)

Glossari del cicle de l'aigua (Entitat del Medi Ambient, Àrea Metropolitana de Barcelona)

Vocabulari de física (Universitat Jaume I)

 

CIÈNCIES DEL TREBALL

Pàgina sobre terminologia jurídica (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya)

Vocabulari administratiu (Universitat Jaume I)

Vocabulari de dret civil (Universitat de Barcelona)

Comissió de Llengua Catalana del Consell de l'Advocacia Catalana

Manual de documents per a l'empresa

Aranzadi en català

 

CIÈNCIES EMPRESARIALS

Vocabulari administratiu (Universitat Jaume I)

Vocabulari d'economia (Universitat Jaume I)

Manual de documents per a l'empresa (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya)

Glossari de l'euro (Cambra de comerç de Barcelona)

Glossari de termes econòmics i financers (Diputació de Barcelona)

Glossari de termes financers (CIDEM)

Glossari de termes logístics (CIDEM) 

El lèxic del banc (Generalitat Valenciana)

Lèxic panllatí de comerç electrònic (Realiter)

Vocabulari d'economia (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'economia català / castellà (Universitat de València)

Vocabulari de comptabilitat (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'estadística (Universitat de Barcelona)

Terminologia de fires i congressos (Termcat)

 

 

DRET

Pàgina sobre terminologia jurídica (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya)

Vocabulari de dret civil (Universitat de Barcelona)

Vocabulari de dret mercantil (Universitat de Barcelona)

Vocabulari de dret penal (Universitat de Barcelona)

Vocabulari de dret processal (Universitat de Barcelona)

Vocabulari de dret constitucional (Universitat de Barcelona)

Comissió de Llengua Catalana del Consell de l'Advocacia Catalana

Lèxic de prevenció de riscos laborals (Generalitat de Catalunya) 

Declaració universal dels drets humans: glossari bàsic (Centre UNESCO de Catalunya)

Glossari de termes parlamentaris (Generalitat de Catalunya)

Glossari de la mediació i resolució de conflictes (Fundació Pere Tarrés)

Vocabulari administratiu (Universitat Jaume I)

Vocabulari de dret del treball: català / castellà (Universitat de València)

Vocabulari de dret eclesiàstic de l'Estat i dret canònic: català / castellà (Universitat de València)

Vocabulari de dret internacional públic: català / castellà (Universitat de València)

Vocabulari de dret penal: català / castellà (Universitat de València)

Vocabulari de dret romà: català / castellà (Universitat de València)

Vocabulari de dret penal i penitenciari (Generalitat de Catalunya)

Aranzadi en català

 

ECONOMIA

Vocabulari administratiu (Universitat Jaume I)

Vocabulari d'economia (Universitat Jaume I)

Manual de documents per a l'empresa (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya)

Glossari de l'euro (Cambra de comerç de Barcelona)

Glossari de termes econòmics i financers (Diputació de Barcelona)

Glossari de termes financers (CIDEM)

Glossari de termes logístics (CIDEM) 

El lèxic del banc (Generalitat Valenciana)

Lèxic panllatí de comerç electrònic (Realiter)

Vocabulari d'economia (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'economia català / castellà (Universitat de València)

Vocabulari de comptabilitat (Universitat de Barcelona)

Terminologia de fires i congressos (Termcat)

 

EDUCACIÓ SOCIAL

Lèxics i vocabularis d'humanitats i ciències socials

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

 

ENGINYERIA INDUSTRIAL

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'enginyeria industrial. Mecànica. Termodinàmica (Institut Joan Lluís Vives)

Vocabulari d'enginyeria industrial. Projectes d'enginyeria (Institut Joan Lluís Vives)

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Glossari de termes d'Internet (Microsoft)

Glossari (Govern d'Andorra. Comissionat per a la Societat de la Informació)

Lèxics de la indústria (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya)

Vocabularis tècnics (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya)

Diccionari visual de la construcció (Departament de Política Territorial, Generalitat de Catalunya)

Lèxics bàsics. Construcció (Universitat Politècnica de Catalunya)

Diccionari de sanejament (Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya)

Lèxic d'indústria bàsica i productes metàl·lics (Generalitat de Catalunya)

Lèxic de maquinària i material elèctrics (Generalitat de Catalunya)

Vocabulari d'enginyeria electrònica. Instrumentació electrònica (Universitat Politècnica de Catalunya)

Lèxic d'electrònica (Generalitat de Catalunya)

Diccionari de química (Societat Catalana de Química. Institut d'Estudis Catalans)

Vocabulari de telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya)

 

ENGINYERIA INFORMÀTICA

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Glossari de termes d'Internet (Microsoft)

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'Internet (Universitat Politècnica de Catalunya)

Vocabulari de telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya)

Diccionari d'Internet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Recull de termes informàtics (Softcatalà)

Diccionari de telecomunicacions (DURSI. Generalitat de Catalunya)

Glossari (Govern d'Andorra. Comissionat per a la Societat de la Informació)

Recull de termes informàtics (Softcatalà)

Glossari de termes d'Internet (Microsoft)

 

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA: ESPECIALITAT EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES

Vocabulari d'agrònoms (Universitat Jaume I)

Vocabulari de física (Universitat Jaume I)

Diccionari de sanejament (Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya)

Vocabulari dels elements químics (Universitat de les Illes Balears)

Glossari del cicle de l'aigua (Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient)

Vocabulari de gestió ambiental de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya)

Glossari de terminologia forestal (Centre de rece4rca ecològica i Aplicacions Forestals)

 

 

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA: ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

Vocabulari d'agrònoms (Universitat Jaume I)

Diccionari de sanejament (Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya)

Vocabulari dels elements químics (Universitat de les Illes Balears)

Glossari del cicle de l'aigua (Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient)

Vocabulari de gestió ambiental de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya)

 

 

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Glossari de termes d'Internet (Microsoft)

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'Internet (Universitat Politècnica de Catalunya)

Diccionari d'Internet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Recull de termes informàtics (Softcatalà)

Diccionari de telecomunicacions (DURSI. Generalitat de Catalunya)

Vocabulari de telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya)

Glossari (Govern d'Andorra. Comissionat per a la Societat de la Informació)

Recull de termes informàtics (Softcatalà)

Glossari de termes d'Internet (Microsoft)

 

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Glossari de termes d'Internet (Microsoft)

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'Internet (Universitat Politècnica de Catalunya)

Vocabulari de telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya)

Diccionari d'Internet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Recull de termes informàtics (Softcatalà)

Diccionari de telecomunicacions (DURSI. Generalitat de Catalunya)

Glossari (Govern d'Andorra. Comissionat per a la Societat de la Informació)

Recull de termes informàtics (Softcatalà)

Glossari de termes d'Internet (Microsoft)

 

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL: ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Vocabulari d'enginyeria electrònica. Instrumentació electrònica (Universitat Politècnica de Catalunya)

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Lèxic d'electrònica (Generalitat de Catalunya)

Lèxic de maquinària i material elèctrics (Generalitat de Catalunya)

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Vocabulari de telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya)

 

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL: ESPECIALITAT MECÀNICA

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'enginyeria industrial. Mecànica. Termodinàmica (Universitat Politècnica de Catalunya)

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Lèxic d'indústria bàsica i productes metàl·lics (Generalitat de Catalunya) 

 

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL: ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Lèxic de productes químics (Generalitat de Catalunya)

Lèxic de bioquímica (Universitat de les Illes Balears)

Glossari de termes usats en fotoquímica (Societat Catalana de Química. Institut d'Estudis Catalans)

Els elements químics (Universitat de les Illes Balears)

Què cal saber? (Societat Catalana de Biologia, Institut d'Estudis Catalans)

Operador/a de planta química (Generalitat de Catalunya)

 

FILOLOGIA CATALANA

Llengua literària. Recursos retòrics

Plana de mètrica

Tesaurus de llengua i literatura (Universitat Autònoma de Barcelona)

Les llengües del món (Gabriel Bibiloni)

Glossari de termes teatrals (Consorci per a la Normalització Lingüística)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

 

FILOLOGIA HISPÀNICA

Llengua literària. Recursos retòrics

Plana de mètrica

Tesaurus de llengua i literatura (Universitat Autònoma de Barcelona)

Les llengües del món (Gabriel Bibiloni)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

 

FILOLOGIA ROMÀNICA

Llengua literària. Recursos retòrics

Plana de mètrica

Tesaurus de llengua i literatura (Universitat Autònoma de Barcelona)

Les llengües del món (Gabriel Bibiloni)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

 

FILOSOFIA

Vocabulari d'Aristòtil (Ramon Alcoberro)

 

FISIOTERÀPIA

Diccionari del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona

Diccionari de medicina (Enciclopèdia catalana)

El lèxic de la salut (Generalitat Valenciana)

Bo i parlant d'ortopèdia (Generalitat de Catalunya)

Vocabulari de medicina (Universitat Jaume I)

 

GEOGRAFIA

Diccionari de terminologia cartogràfica (Generalitat de Catalunya)

Diccionari de terminologia IDE (Generalitat de Catalunya)

 

GRADUAT EN COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES

Terminologia audiovisual (Miquel Francès)

Lèxic d'arts gràfiques i d'edició (Generalitat de Catalunya)

Glossari de la mediació i resolució de conflictes (Fundació Pere Tarrés)

Tècnic/a d'audiovisuals (Generalitat de Catalunya)

Diccionari de tecnologies de la informació i la comunicació

 

GRADUAT EN ENGINYERIA DEL DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE

Vocabulari de microinformàtica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari d'enginyeria industrial. Mecànica. Termodinàmica (Universitat Politècnica de Catalunya)

Vocabulari d'enginyeria industrial. Projectes d'enginyeria (Universitat Politècnica de Catalunya)

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Lèxics de la indústria (Generalitat de Catalunya)

 

GRADUAT EN REALITZACIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

Terminologia audivisual (Miquel Francès)

Lèxic d'arts gràfiques i d'edició (Generalitat de Catalunya)

Lèxic bàsic d'internet català-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Tècnic/a d'audiovisuals (Generalitat de Catalunya)

Diccionari de tecnologies de la informació i la comunicació

 

GRADUAT SUPERIOR EN  TECNOLOGIA AMBIENTAL

Què cal saber? (Societat Catalana de Biologia. Institut d'Estudis Catalans)

Diccionari de sanejament (Generalitat de Catalunya)

Glossari del cicle de l'aigua (Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient)

Vocabulari de gestió ambiental de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya)

Vocabulari de física (Universitat Jaume I)

 Herbari ambiental de les Illes Balears (Universitat de les Illes Balears)

El nom dels peixos i mariscs (Universitat de les Illes Balears)

 

GRADUAT SUPERIOR EN GESTIÓ TURÍSTICA

El lèxic dels viatges (Generalitat Valenciana)

Lèxic de begudes i productes alimentaris (Generalitat de Catalunya)

El lèxic del restaurant (Generalitat Valenciana)

El nom dels peixos i mariscs (Universitat de les Illes Balears)

Vocabulari de restaurants (Generalitat de Catalunya)

Lèxic de transport turístic

 

HISTÒRIA

Vocabulari d'història contemporània (Julià Buxadera Vilà)

Conceptes d'història (Julià Buxadera)

Diccionari de terminologia cartogràfica (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya)

Diccionari de terminologia IDE (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya)

 

HISTÒRIA DE L’ART

Glossari

Vocabulari musical sonor (Cristina Fuertes)

Vocabulari d'història contemporània (Julià Buxadera Vilà)

Conceptes d'història (Julià Buxadera)

 

INFERMERIA

Diccionari del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona

Diccionari de medicina (Enciclopèdia Catalana)

Glossari bàsic per a persones afectades per l'HIV/sida (Xavier Moral)

El lèxic de la salut (Generalitat Valenciana)

Nomenclàtor del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Vocabulari de medicina (Universitat Jaume I)

Termes de recerca clínica de medicaments (Fundació Dr. Antoni Esteve i Termcat)

Terminologia de productes farmacèutics (Generalitat de Catalunya)

Índex farmacològic (Universitat Autònoma de Barcelona

Vocabulari bàsic d'òptica i optometria (Universitat Politècnica de Catalunya)

Terminologia d'obstetrícia i ginecologia (Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia)

Vocabularis mèdics de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Diccionari de gestió del laboratori clínic

 

MESTRE EN EDUCACIÓ FÍSICA

Terminologia bàsica d'esports (Universitat de les Illes Balears)

Lèxic de la indústria manufacturera (material esportiu) (Generalitat de Catalunya)

El lèxic del futbol (Generalitat Valenciana)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

Diccionari de surf de neu

Glossari de tir amb arc

Vocabularis esportius (Govern de les Illes Balears)

 

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

 

MESTRE EN EDUCACIÓ MUSICAL

Lèxic de la indústria manufacturera (instruments musicals) (Generalitat de Catalunya)

Terminologia bàsica de notació musical (Universitat de les Illes Balears)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari musical sonor (Cristina Fuertes)

 

MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

 

MESTRE EN LLENGUA ESTRANGERA

Tesaurus de llengua i literatura (Universitat Autònoma de Barcelona)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

 

PEDAGOGIA

Lèxics i vocabularis d'humanitats (Open Directory Project)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari tècnic i d'ús docent metodològic d'anàlisi de dades i psicomètric

 

PSICOLOGIA

Lèxics i vocabularis d'humanitats (Open Directory Project)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari tècnic i d'ús docent metodològic d'anàlisi de dades i psicomètric

 

PSICOPEDAGOGIA

Lèxics i vocabularis d'humanitats (Open Directory Project)

Vocabulari de didàctica (Universitat de Barcelona)

Vocabulari tècnic i d'ús docent metodològic d'anàlisi de dades i psicomètric

 

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Terminologia audiovisual (Miquel Francès)

Lèxic d'arts gràfiques i d'edició (Generalitat de Catalunya)

Diccionari d'Internet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Tècnic/a d'audiovisuals (Generalitat de Catalunya)

Terminologia de fires i congressos (Termcat)

TICcionari: diccionari bàsic de tecnologies de la informació i la comunicació (Xavier Rosell)

 

 

QUÍMICA

Els elements químics (Universitat de les Illes Balears)

Què cal saber? (Societat Catalana de Biologia, Institut d'Estudis Catalans)

Lèxic de productes químics (Generalitat de Catalunya)

Lèxic de bioquímica català-castellà-anglès (Universitat de les Illes Balears)

Glossari de termes usats en fotoquímica (Institut d'Estudis Catalans)

Operador/a de planta química (Generalitat de Catalunya)

Diccionari de gestió del laboratori clínic

 

TURISME

Lèxic de transport turístic

El lèxic dels viatges (Generalitat Valenciana)

Lèxic de begudes i productes alimentaris (Generalitat de Catalunya)

El lèxic del restaurant (Generalitat Valenciana)

El nom dels peixos i mariscs (Universitat de les Illes Balears)

Vocabulari de restaurants (Generalitat de Catalunya)

Lèxic de transport turístic

Terminologia de fires i congressos (Termcat)