Studia Humanitatis

Principal > Studia Humanitatis

 

Investigadors
Biblioteca digital Studia Humanitatis
Congrés Internacional. L’umanesimo catalano e l’Italia
Cultura storia e arte
Publicacions
Projectes en curs
Darreres realitzacions
Col·laboracions científiques
Tesis doctorals sobre l'Humanisme
Fons Robert Brian Tate
Enllaços

 

Línia de recerca que estudia l’humanisme català, és a dir la producció llatina dels humanistes catalans dels segles XV i XVI, o dit d’una altra manera la literatura llatina del Renaixement català. Tenint en compte que les investigacions en aquest camp són relativament recents, calen encara molts estudis per arribar a conèixer en tota la seva magnitud l’abast d’aquest moviment dins de l’àmbit lingüístic català. La realització d’edicions crítiques i d’estudis de fonts de les principals obres de l’humanisme català, les relacions dels nostres autors amb l’humanisme italià o els repertoris biobibliogràfics són algunes de les actuacions que es duen a terme actualment, per tal de situar l’humanisme català en el lloc que li correspon dins de la història de la cultura europea.

Retrat brodat del cardenal Margarit

“Si podem acceptar que humanisme és reconstruir un món nou sobre la paraula antiga. Si podem acceptar que l’humanisme, aquell moviment intel·lectual que alena el Renaixement, es desenvolupa a Itàlia a partir del segle XIV, adquireix el seu grau màxim d’esplendor al segle XV i acaba vers la meitat del segle XVI. (...) Si podem acceptar que a l’àrea catalana no serà fins a la segona meitat del segle XV quan es produeix la vertadera innovació, la renovació d’idees autèntica, l’entrada dels nous aires que arribaven d’Itàlia i que havien de donar una orientació diferent a les lletres. Si podem acceptar que al segle XVI català es produeix una consolidació de l’humanisme que continua la tradició de l’humanisme italià i obre al mateix temps una nova línia d’influència que es desplaça cap als Països Baixos i que ofereix els noms més universals del nostre humanisme. Potser aleshores podrem deixar definit l’humanisme català”

Mariàngela Vilallonga, “Humanisme català”, dins Estudi General 21 (Miscel·lània d’Homenatge a Modest Prats, I), 2001, 475-488 (pàgs. 487-88)

 

Investigadors

Mariàngela Vilallonga
mariangela.vilallonga@udg.es
Bibliografia
Antoni Cobos
acobos@xtec.cat
Bibliografia
Dolors Condom
dolorscondom@menta.net
Bibliografia
Daniel Ferrer
daniel.ferrer@udg.es
Bibliografia
Narcís Figueras
nfigueras@uoc.edu
Bibliografia
Lluís Lucero
vesperishermes@hotmail.com
Bibliografia
Eulàlia Miralles
lmiralles@cdlcat.ictnet.es
Bibliografia
Joan Molina Figueras
joan.molina@udg.es
Bibliografia
Isabel Segarra
msegarr7@xtec.cat
Bibliografia
Maria Toldrà
mtoldra@gmail.com
Bibliografia
Wouter Bracke
wouter.bracke@kbr.be
Bibliografia
Martin Früh
martinfrueh@gmx.de
Bibliografia
Silvia Maddalo
maisi@libero.it
Bibliografia
Massimo Miglio
maisi@libero.it
Bibliografia
Robert Brian Tate
brian@rbtate19.freeserve.co.uk
Bibliografia
Jocelyn N. Hillgarth
nina.hillgarth@gmail.com
Bibliografia

Suport informàtic a la recerca:
David Prats david.prats@pas.udg.es

 

Reunió de treball a la sala de la Secció Eiximenis-ILCC
Reunió de treball a la sala de la Secció Eiximenis-ILCC
Imatges del grup en una reunió de treball celebrada el novembre del 2004. Foto: Daniel Ferrer


Publicacions


Mariàngela Vilallonga, Eulàlia Miralles i David Prats (ed.), El cardenal Margarit i l'Europa quatrecentista. Actes del Simposi Internacional, Girona, 14-17 de novembre de 2006, Roma, "L'ERMA" di BRETSCHNEIDER (Hispania Antigua. Serie Historica, 3), 2008, 256 pp.

 

M. Isabel Segarra (ed.), Joan Margarit, Corona Regum, vol. I, Bellcaire d'Empordà, Edicions Vitel·la (Studia Humanitatis: 2), 2008, 212 pp.

 

M. Isabel Segarra (ed.), Joan Margarit, Corona Regum, vol. II, Bellcaire d'Empordà, Edicions Vitel·la (Studia Humanitatis: 3), 2008, 366 pp.

 

Joan Ramon Ferrer, De antiquitate legum, a cura d'Antoni Cobos, Bellcaire d'Empordà, Edicions Vitel·la (Studia Humanitatis, 1), 2006, 186 pp.

 

Antonio Geraldini († 1488). Leben, Dichtung und soziales Beziehungsnetz eines italie­ni­schen Humanisten am aragonesischen Königshof. Mit einer Edition seiner „Carmina ad Io­hannam Aragonum“ (Geschichte und Kultur der Iberischen Welt, 2)

 

 

Projectes en curs

off2.gif (841 bytes)Actes del Simposi Internacional: El bisbe Margarit i la seva època
Apareixeran publicades a l'editorial L'Erma di Bretschneider, dins la col·lecció Hispania Antigua.

off2.gif (841 bytes)La dimensión europea de la literatura latina humanística de la Corona de Aragón: Área lingüística catalana
Projecte finançat pel MEC
Investigador principal: Mariàngela Vilallonga
Investigadors:
Wouter Bracke, Antoni Cobos, Narcís Figueras, Martin Früh, Jocelyn N. Hillgarth, Lluís Lucero, Silvia Maddalo, Massimo Miglio, Eulàlia Miralles, Joan Molina, Isabel Segarra, Robert B. Tate i Maria Toldrà

off2.gif (841 bytes) Llibres en preparació

- Mariàngela Vilallonga , Repertori biobibliogràfic de la literatura llatina a Catalunya al segle XVI, a Mallorca als segles XV i XVI i a València als segles XV i XVI
-
Joan Margarit i Pau, Corona regum, a cura de M. Isabel Segarra
- Francesc Calça, Poesia llatina i catalana, a cura de Narcís Figueras

Darreres realitzacions

off2.gif (841 bytes) Simposi Internacional: El bisbe Margarit i la seva època

off2.gif (841 bytes)Historiografia llatina humanística a la Corona d’Aragó: edició de textos, estudi de fonts.
Directora i investigadora principal: Mariàngela Vilallonga
Equip d’investigadors: Antoni Cobos, Lluís Lucero, Narcís Figueras, Eulàlia Miralles, Isabel Segarra, Maria Toldrà, Jocelyn N. Hillgarth, Massimo Miglio, Wouter Bracke i Daniel Ferrer

off2.gif (841 bytes)Mariàngela Vilallonga, Daniel Ferrer i David Prats (ed.), Història i Llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga, Girona, 8-11 de juliol del 2002, [=Estudi General 23-24], Girona, Universitat de Girona / Diputació de Girona, 2004, 558 pp

off2.gif (841 bytes)Jornada Humanisme català (Dimarts 9 novembre 2004), dins la 9a Setmana de la Ciència "Viu la Ciència"
Memòria

off2.gif (841 bytes)Vilallonga, Mariàngela, ed., Johannes Burckard, Dietari secret (traductors: Antoni Cobos, Dolors Condom, Daniel Ferrer, Narcís Figueras, Lluís Lucero i Mariàngela Vilallonga), València, Edicions Tres i Quatre ("Biblioteca Borja"), 2003, 519 pp.

off2.gif (841 bytes)Col·loqui Internacional Història i llegenda al Renaixement (Girona 8-11 juliol 2002)
Memòria
Reportatge fotogràfic

Col·laboracions científiques

off2.gif (841 bytes)Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

 

Tesis doctorals sobre l'Humanisme català

off2.gif (841 bytes)Arran dels primers estudis sobre l’humanisme català realitzats per la professora Mariàngela Vilallonga i, sobretot, després de l’aparició del seu volum La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori biobibliogràfic (Barcelona, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993), s’han generat tota una sèrie de tesis i de memòries de llicenciatura:
- Mariàngela Vilallonga, Jeroni Pau. Obres, Curial, Barcelona, 1986, 2 vols.
- Lluís Lucero, El llibre segon del “Paralipomenon Hispaniae” de Joan Margarit. Edició crítica, traducció i estudi [Memòria de llicenciatura, 1994, inèdita; dir: Mariàngela Vilallonga].
- Antoni Cobos, Joan Ramon Ferrer: De pronominibus suique natura (1477). Edició crítica acompanyada d’una breu aproximació biogràfica   [Tesi doctoral, 1998, inèdita;
dir: Mariàngela Vilallonga].
- Isabel Segarra, El tractat Corona regum de Joan Margarit i Pau: edició, traducció i estudi   [Tesi doctoral inèdita, 2000; codirecció: Mariàngela Vilallonga i Josep Lluís Vidal].
- Narcís Figueras, Francesc Calça (s. XVI). Poesia llatina i catalana. Una col·lecció d’epigrames i sonets de circumstàncies. Edició i estudi   [Tesina, 2001, inèdita;
dir: Mariàngela Vilallonga].
- Daniel Ferrer, El De origine del Dictionarium: vint-i-cinc reis fundacionals en les obres llatines de Francesc Tarafa   [Treball de Recerca, 2003, inèdit;
dir: Mariàngela Vilallonga].

off2.gif (841 bytes)En curs:
- Narcís Figueras, Francesc Calça: “De Catalonia liber primus”. Edició crítica amb introducció, traducció i notes [Tesi doctoral;
dir: Mariàngela Vilallonga]
- Lluís Lucero, Joan Margarit i Pau: “Paralipomenon Hispaniae libri decem”. Edició crítica amb introducció, traducció i notes [Tesi doctoral;
dir: Mariàngela Vilallonga]
- Daniel Ferrer, Obres llatines de Francesc Tarafa [Tesi doctoral;
dir: Mariàngela Vilallonga]

Enllaços

off2.gif (841 bytes)Studia humanitatis. Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, secció Francesc Eiximenis.

Biblioteques digitals

off2.gif (841 bytes) Fuentes literarias latinas, recull d'enllaços a textos on-line de clàssics llatins.
off2.gif (841 bytes) Internet Archive of Texts and Documents, l'IATD és una base de dades del Departament d'Història del Hanover College que conté textos antics d'arreu del món. Visiteu l'apartat del renaixement italià amb textos dels humanistes més rellevants, referències bibliogràfiques i una selecció d'enllaços.
off2.gif (841 bytes) The Oxford Text Archive Textos de totes les èpoques en diversos formats descarregables. Cal introduir un correu-e vàlid per poder accedir a la descàrrega. Porta incoirporat un motor de cerca dintre dels textos.
off2.gif (841 bytes)Bibliotheca Augustana Compendi de textos en HTML en diverses llengües modernes i antigues, ordenats per autors, per èpoques i per llengües. Sovint incorpora una biografia breu de l'autor. Tot el lloc està en llatí.
off2.gif (841 bytes) Biblioteca Italiana Sobretot conté textos d'autors italians en format XML i HTML, amb possibilitat de fer consultes de text dintre dels documents.
off2.gif (841 bytes) Gallica Biblioteca digital de la Bibliothèque Nationale de France. Textos en format pdf, html i imatges digitals de documents. Permet buscar per formats.
off2.gif (841 bytes) The Philological Museum - University of Birmingham A part de la biblioteca digital també hi ha una bibliografia de textos neollatins a la xarxa.
off2.gif (841 bytes) Corpus Scriptorum Latinorum Textos, sobretot, dels clàssics llatins. Normalment en HTML.

off2.gif (841 bytes) The Latin Library Una quinzena de textos d'autors neollatins en HTML.
off2.gif (841 bytes) Biblioteca virtual Miguel de Cervantes Textos en HTML i imatges digitals de documents de totes les èpoques i en diverses llengües.

Altres

off2.gif (841 bytes) Associacions d’estudis clàssics
off2.gif (841 bytes) Aula de llatí. Versió electrònica i interactiva del manual de llatí Introducció a l’estudi de la llengua llatina. Modul I. (Coordinador i representant de la Universitat Autònoma de Barcelona: Pere Lluís Cano Alonso; coordinadora i representant de la Universitat de Girona: Mariàngela Vilallonga)
off2.gif (841 bytes) Institut Internacional d'Estudis Borgians (IIEB). Conté gran quantitat d'informació sobre la família Borja (estudis, bibliografies, filmografia...)
off2.gif (841 bytes) Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Conté un apartat bibliogràfic amb totes les edicions promogudes per l'Istituto.
off2.gif (841 bytes) Centro di Studi sul Classicismo
off2.gif (841 bytes) External Gateway to Humanities Resources (University of Cambridge)
off2.gif (841 bytes) Humanism: Italian Renaissance. Explicació en anglès del període, amb hipervincles per aclarir els conceptes i personatges claus.
off2.gif (841 bytes) International Assotiation for Neo-Latin Studies (IANLS) Accés a documentació de la societat i publicacions relacionades. Conté apartat d'enllaços.

off2.gif (841 bytes) Pàgina personal d'Stefano Rocca , professor de secundària, amb recursos per a la docència d'humanitats als adolescents.
off2.gif (841 bytes) Rassegna degli strumenti informatici per lo studio dell’Antichità Classica
off2.gif (841 bytes) Secció Catalana de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics La Secció Catalana de la SEEC, a través d'aquesta pàgina, pretén mantenir un contacte fluid amb els seus socis i posar a l'abast del professorat de clàssiques, en particular, i de la societat, en general, aquelles activitats i notícies relacionades amb la incidència del món grecoromà a Catalunya.
off2.gif (841 bytes) Sociedad de estudios latinos Societat que s'ocupa de la representació i defensa dels interessos científics dels llatinistes; de l'ampliació i propagació de les preocupacions científiques dels estudis llatins en general (època clàssica, Edad Mitjana i neollatí).
off2.gif (841 bytes) Societat Catalana d’Estudis Clàssics
off2.gif (841 bytes) Vatican Exhibit Main Hall, pàgina amb hipertext i imatges sobre materials conservats en aquesta biblioteca.
off2.gif (841 bytes) Yahoo! Classics

 

Secció F. Eiximenis (ILCC)

 

 

Comentaris: ilccfe@udg.es | Última actualització: octubre 2008