Publicacions dels membres de la Secció

Principal > Bibliografia de Lluís Lucero

 

Lluís Lucero
Publicacions

 

Articles i treballs de caràcter científic

- "Sobre uns poemes inèdits d'Antonio Geraldini conservats a l'Arxiu Capitular de la Catedral de Girona", a Actes del IXè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Barcelona 1991, vol. I, pp. 431-436.
- "Sobre un poema d'Antonio Geraldini dedicat a Bernat Margarit", a Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol.XXXI (1990-91), pp. 89-98.
- Studia bibliographica. Estudis sobre Francesc Eiximenis 1, a cura de Xavier Renedo i Lola Badia amb la col.laboració de Sadurní Martí, Teresa Romaguera i Lluís Lucero (en tasques de correcció), Estudi General de Girona 1991.
- "La tradició ovidiana en l'obra de Corella: una aproximació parcial", Tradició clàssica. Actes de l'XI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Andorra 1996, pp. 437-442.
- "Litúrgia i paralitúrgia del dia de Nadal a la Seu de Girona segons la Consueta de 1360" a Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol.XXXV (1995), pp. 159-181.
- "La tradición manuscrita y el uso de las fuentes en el libro II del Paralipomenon Hispaniae", IV Congreso de postgraduados en Estudios Hispánicos (University of Nottingham, 4-5 Enero 1996), Actas del Congreso, Londres 1996, pp. 101-111. 
- "Joan Margarit i Mallorca: presència de les Illes Balears en el Paralipomenon Hispaniae Libri Decem", Homenatge a Miquel Dolç. Actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC, Palma de Mallorca 1997, pp. 495-498. 
- “El Paralipomenon Hispaniae de Joan Margarit i els humanistes italians”, Literatura i Cultura a la Corona d’Aragó (s.XIII-XV). Actes del III Col.loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga, Curial Eds.-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002, pp. 271-284.
- "Joan Margarit, Fidel Fita i Robert B. Tate: la dedicatòria del Paralipomenon Hispaniae", Miscel.lània d'homenatge a Modest Prats, I, Estudi General, 21, Girona, 2001, pp. 465-473.
- “L’editor com a Hèrcules”, Història i llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga (Girona, 8-11 de juliol del 2002), (en premsa).
- "Rapporti diplomatici tra Italia e Spagna: Antonio Geraldini, testimone dell'Ambasciata di Joan Margarit presso Sisto IV?", dins
I Geraldini di Amelia nell'Europa del Rinascimento (Atti del Convegno Storico Internazionale, Amelia 21-22 novembre 2003), Viterbo, Comune di Amelia-Provincia di Terni, 2004, pp. 47-53.

 

Capítols de llibres

- Mariàngela Vilallonga, ed., Johannes Burckard, Dietari secret (traductors: Antoni Cobos, Dolors Condom, Daniel Ferrer, Narcís Figueras, Lluís Lucero, Mariàngela Vilallonga), València, Edicions Tres i Quatre ("Biblioteca Borja"), 2003, 519 pp.
- Pròleg a Morente i Rodríguez, Imma,
No em miris als ulls en la foscor, Argentona, La Comarcal edicions, març de 2004, pp. 9-17.

 

Ressenyes

- "Tradició clàssica i bíblica", Revista de Girona, 149 (novembre-desembre 1991), p. 116.
- "D'una banda i de l'altra", Revista de Girona, 155 (novembre-desembre 1992), pp. 111-112.
- "Solcar racons i mars de l'esperit", Revista de Girona, 164 (maig-juny 1994), p. 113.
- "I ensenyaràs com l'ànima se't renta", Revista de Girona, 179 (novembre-desembre 1996), p. 110.
- "Mots sobre tela", Revista de Girona, 181 (març-abril 1997), p. 112.
- "Paraules que germinen en cor fèrtil", Revista de Girona, 186 (gener-febrer 1998), p.113.
- “Les útils i plaents relectures”, Revista de Girona, 192 (gener-febrer 1999), p.111.
- “Objectes i espais per al record”, Revista de Girona, 193 (març-abril 1999), p.40.
- “Cristalls de llum”, Revista de Girona, 198 (gener-febrer 2000), p.110.
- “Remors en el bosc de la vida”, Revista de Girona, 199 (març-abril 2000), p. 113.
- “El suc agredolç de la vida”, Revista de Girona, 204 (gener-febrer 2001), pp. 111-112.
- “A l’ombra dels mots”, Revista de Girona, 205 (març-abril 2001), p. 113.
- "Dos poemaris per a una lectura: Entre el pes de l'ombra i la densitat del mot", Revista de Girona, 214 (setembre-octubre 2002), pp.110-111.
- "Les belles paraules que ens salven", Revista de Girona, 216 (gener-febrer 2003), p. 113.
- "Instants de vidre", Revista de Girona, 222 (gener-febrer 2004), pp. 112-113.
- "Bocins de vida que pessiguen", Revista de Girona, 223 (març-abril 2004), p. 113.
- "Les ales del record", Revista de Girona, 224 (maig-juny 2004), p. 111.
- "Veus del temps", Revista de Girona, 227 (novembre-desembre 2004), p. 113.
 

Altres

- "Estudiants nocturns, estudiants noctàmbuls", Revista de Girona, 130 (setembre-octubre 1988), p. 113.
- "Jornades d'Homenatge a Dolors Condom", Revista de Girona, 150 (gener-febrer 1992), pp. 16-17.
- "Deu anys d'Escola Oficial d'Idiomes", Revista de Girona, 163 (març-abril 1994), pp. 20-21.
- "Postals Romanes", Revista de Girona, 170 (maig-juny 1995), pp.110-111.
- Narcisos, versions de Lluís Lucero Comas i dibuixos de Clara Bacquelaine, Senhal, 26, Girona, hivern de 1996, 12 pàgs.
- "Senyal d'algun Senhals", Revista de Girona, 181 (març-abril 1997), pp. 14-15.
- "Tretze poemes de Patrizia Cavalli", Revista de Girona, 184 (setembre-octubre 1997), pp. 110-111.
- "Maria Àngels Anglada i els poetes italians del segle XX", Revista de Girona, 199 (març-abril 2000), pp. 68-73.
- Obnoxia, poemes de Lluís Lucero Comas i dibuixos de Mar Vivó Codina, Senhal, 60, Girona, hivern de 2000, 12 pàgs.
- "Sobre Narcís", traduccions de Pentadi i Petroni, al dossier curat per Mariàngela Vilallonga "Els nostres clàssics", Revista de Girona, 211 (març-abril 2002), p. 112.
- "Poetes d'avui" (selecció i presentació), 1a  part de VIII Nit de Poetes, Girona, 2002.
- "La música és el desig dels desitjos", Revista de Girona, 221 (novembre-desembre 2003), pp. 10-11.
- "Rodoreda es torna a fer veu a Romanyà", Revista de Girona, 222 (gener-febrer 2004), p. 10.
- "Simenon, de Lieja a Girona", Revista de Girona, 225 (juliol-agost 2004), pp. 7-8.
-
Tria i edició de "L'amor esquiu i altres poemes inèdits" de Maria Castanyer, Revista de Girona (en premsa).
-
Coordinació (selecció i presentació) de la primera part de la "Nit de poetes" de Girona de les edicions del 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004.

 

 

Comentaris: ilccfe@udg.es | Última actualització: octubre 2004