Jeroni Pau
Bibliografia

Llegiu també la Biografia d'aquest autor

Per Mariàngela Vilallonga

 

      Alcina, J. F., “La poesía latina del humanismo español: un esbozo”, en Los humanistas españoles y el humanismo europeo (IV Simposio de Filología Clásica), Murcia, Universidad de Murcia 1990, pp. 13-33.
      Alcoberro, A., Identitat i territori. Textos geogràfics del Renaixement, Vic, Eumo Editorial-Universitat de Barcelona 2000.
      Badia, L., “L’”Humanisme català”: formació i crisi d’un concepte historiogràfic”, “Sobre l’Edat Mitjana, el Renaixement, l’Humanisme i la fascinació ideològica de les etiquetes historiogràfiques” y “A propòsit de l’edició de les obres de Jeroni Pau”, en De Bernat Metge a Joan Roís de Corella, Barcelona, Quaderns Crema 1988.
      Badia, L., “El terme “Humanisme” no defineix la cultura literària dels nostres escriptors en vulgar dels segles XIV i XV”, L’avenç, 200 (1996), pp. 20-23.
      Badia Margarit, A. M., Les Regles de esquivar vocables i “la qüestió de la llengua”, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 1999.
      Badia Margarit, A. M., “Entorn de Pere Miquel Carbonell. Primer comentari sobre les Regles de esquivar vocables (Edició i estudi de 1999)”, en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/XLIII. Miscel·lània Giuseppe Tavani, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2001, pp. 83-95.
      Batllori, M., De l’humanisme i del Renaixement, vol. V Obra Completa, València, Tres i Quatre 1995.
      Bracke, W., Addenda à l’édition de l’oeuvre de Hieronymus Paulus”, (con M. Vilallonga), en Archives et Bibliothèques de Belgique, 71 (2000), pp. 141-158.
      Calcoen, R., Inventaire des manuscrits scientifiques de la Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles 1965-1975, vol. III, p. 36, núm. 301
      Carbonell, M., “L’humanisme català a l’època del bisbe Conchillos”, en Company, X. (ed.), El bisbe Jaume Conchillos, l’humanisme a Catalunya, Lleida, Amics de la Seu Vella 1993.
      Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale des Ducs de Bourgogne, Bruxelles 1842, vol. I, p. 212.
      Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, I, München, 1892, pp. 118-119.
      Colón Domènech, G., Les “Regles d’esquivar vocables”. Autoria i entorn lingüístic, Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura 2001.
      Conde Salazar, M., “La literatura epistolar como fuente historiográfica”, en Pérez González, M. (ed.), Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento (1996. León), León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad 1998, vol. I, pp. 255-262.
      Cortadellas Vallès, A., Repertori de llegendes historiogràfiques de la Corona d’Aragó, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2001.
      De Puig, J., “Humanisme català?”, Arxiu de Textos Catalans Antics 10 (1991), pp. 293-297.
      Duran, E.-Solervicens, J., Renaixement a la carta, Vic, Eumo Editorial-Universitat de Barcelona 1996.
      Duran, E., “La difusió de l’obra de Pere Tomic. Edicions i manuscrits”, L’Avenç, 165 (1992), pp. 32-53.
      Duran, E., “Renaixement: l’inici de les nacionalitats”, en Duby, G. (dir.), Els ideals de la Mediterrània dins la cultura europea, Barcelona, Enciclopèdia Catalana 1995.
      Faider, P.- van Sint Jan, P., Catalogue des manuscrits conservés à Tournai, Gembloux 1950, pp. 73-79.
      Fuster, J., Llibres i problemes del Renaixement, Barcelona-València, Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Institut de Filologia Valenciana 1988.
      Gómez Moreno, A., España y la Italia de los humanistas, Madrid, Gredos 1994.
      Hillgarth, J. N., Readers and Books in Majorca (1229-1550), 2 vols., Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique 1991.
      Kristeller, P. O., Iter Italicum, London-Leiden, Warburg Institute-E.J.Brill 1977-1997,  6 vols.
      Madurell, J. M.-Rubió i Balaguer, J., Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona, Gremio de editores y libreros y maestros impresores 1955. [Vid. Rubió 1993]
      Maestre Maestre, J. Mª, Alabanzas de Alcañiz. Discurso del alcañizano Juan Sobrarias, Alcañiz-Cádiz, Instituto de Estudios Humanísticos-Instituto de Estudios Turolenses-Universidad de Cádiz 2000.
      Mayer, M., “Una biografia de Jeroni Pau en un manuscrit de la Biblioteca Universitària de Barcelona”, en Faventia, 1/1 (1979), pp. 113-118.
      Nadal, J. M.-Prats, M., Història de la llengua catalana. 2. El segle XV, Barcelona,  Edicions 62, 1996.
      Ramos Santana, M. C., “Los vaticinios de Marineo al príncipe Miguel y al cardenal Cisneros: la reelaboración poética y la utopía del Mediterráneo cristiano”, en Estudios in memoriam B. Justel Calabozo, Cádiz, Universidad de Cádiz 1997.
      Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), DURAN, E. (dir.), compilació a cura de M. del Mar Batlle, Eulàlia Miralles, Maria Toldrà i Joan Tres (vol. I: Barcelona: Arxiu Històric i Biblioteca de Catalunya), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1998.
      Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), DURAN, E. (dir.), compilació a cura d'Eulàlia Miralles i Maria Toldrà (vol. II.1: Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2000.
      Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), DURAN, E. (dir.), compilació a cura d'Eulàlia Miralles i Maria Toldrà (vol. II.2: Barcelona: Biblioteca de la Universitat II), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2001.
      Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), DURAN, E. (dir.), TOLDRÀ, M. (coord.), compilació a cura de Maria Toldrà, Eulàlia Miralles i Antoni Lluís Moll (vol. III: Barcelona: Arxiu Capitular, Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu de les Carmelites Descalces, Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Arxiu Històric de Protocols, Arxiu Històric Provincial dels Franciscans de Catalunya, Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, Biblioteca de la Reial Acadèmia Catalana de belles Arts de Sant Jordi, Biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, Apèndix), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2003.
      Rubió i Balaguer, J., Humanisme i Renaixement, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1990.
      Rubió i Balaguer, J., Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993.
      Ruiz Calonja, J., “Anotacions sobre l’humanisme”, Estudis Romànics, XI  (1962), pp. 1-10.
      Solervicens, J., “La literatura del Renaixement, una renovació cultural inspirada en els clàssics”, en Curto, A. (coord.), Actas del I Coloquio sobre arte y cultura del renacimiento en la Corona de Aragón (Tortosa 1996)
      Solervicens, J., El diàleg renaixentista: Joan Lluís Vives, Cristòfor Despuig, Lluís del Milà, Antoni Agustí, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997.
      Sottili, A., “In margine al catalogo dei codici petrarcheschi per la Germania Occidentale”, en Il Petrarca ad Arquà, Padova, Antenore 1975, pp. 293-314 (307-308).
      Tate, R. B., Joan Margarit i Pau, cardenal i bisbe de Girona, Barcelona, Curial 1976.
      Torres Amat, F., Memorias para un diccionario crítico de los escritores catalanes, Barcelona-Sueca 1973.
      Van den Gheyn, J., Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale des Ducs de Bourgogne, Bruxelles 1901-1948, vol. X, p. 36, núm. 6797.
      Verde, A.F. Lo studio fiorentino (1473-1503). Ricerche e documenti, especialmente el vol. III Studenti-“Fanciulli a scuola” nel 1480, Firenze 1977, 1, p. 388.
      Vilallonga, M., Jeroni Pau. Obres, Barcelona, Curial 1986, 2 vols.
      Vilallonga, M., Dos opuscles de Pere Miquel Carbonell, Barcelona, Ed. Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 1988.
      Vilallonga, M., La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori bio-bibliogràfic, Barcelona, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993.
      Vilallonga, M., (coord.), Llengua i cultura llatines en el món medieval i modern, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya 1998.      Vilallonga, M.,Característiques de la llengua poètica de Jeroni Pau”, en Faventia, 7/2 (1985), pp. 53-59.
      Vilallonga, M.,Marcial a l'obra de Jeroni Pau”, en Los géneros literarios. Actes del VIIè Simposi de la Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Bellaterra 1985, pp. 199-206.
      Vilallonga, M., “Notes morfosintàctiques sobre la poesía de Jeroni Pau”, en Faventia,  8/2 (1986), pp. 85-90.
      Vilallonga, M., “Uns llibres de la biblioteca de Jeroni Pau”, en Studia in Honorem Martí de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema 1987, vol. II, pp. 219-231.
      Vilallonga, M., “Una mostra de la poesía llatina quatrecentista als Països Catalans”, en Llengua i Literatura de l'Edat Mitjana al Renaixement, Estudi General,11 (1991), pp. 51-63.
      Vilallonga, M., “Gli umanisti catalani del XV secolo nei centri universitari della Toscana”, en Studi Italiani di Filologia Classica, terza serie, volume X, fasc. I-II (Le Monnier, Firenze 1992), pp. 1131-1143.
      Vilallonga, M., La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori bio-bibliogràfic, Barcelona, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993.
      Vilallonga, M., “Pere Miquel Carbonell, un pont entre Itàlia i la Catalunya del segle XV”, en Revista de Catalunya, 85 (1994), pp. 39-59.
      Vilallonga, M.,Estudios sobre literatura neolatina cuatrocentista en Catalunya”, Roma nel Rinascimento (1996), pp. 80-92.
      Vilallonga, M., “Humanistas italianos en los manuscritos de Pere Miquel Carbonell”, en Maestre Maestre, J. Mª.-Pascual Barea, J.-Charlo Brea, L. (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al Profesor Luís Gil, Cádiz, Ayuntamiento de Alcañiz-Universidad de Cádiz 1997, II.3, pp. 1217-1224.
      Vilallonga, M., (coord.), Llengua i cultura llatines en el món medieval i modern, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya 1998.
      Vilallonga, M.,Alexandre VIè i l'humanisme”, en L’Europa renaixentista. Simposi sobre els Borja (València 25-29 d’octubre 1994), CEIC “Alfons el Vell”/Ed. 3i4, Gandia 1998, pp. 95-133.
      Vilallonga, M., “El viatge dels catalans a Roma durant el segle XV”, en Rafanell, A.- Balsalobre. P., Estudis de Filologia Catalana. Dotze anys de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis, Barcelona,  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1999, pp. 201-221.
      Vilallonga, M., “La métrica de Jeroni Pau”, en Aldama, A.Mª.-Barrio, MªF. del-Conde, M.-Espigares, A.-López de Ayala, MªJ. (eds.), La Filología Latina hoy. Actualización y perspectivas, Madrid, Sociedad de Estudios Latinos 1999, vol. II, pp. 1355-1365.
      Vilallonga, M.,Jeroni Pau en el umbral de un mundo nuevo: Quinto Centenario de su muerte”, en Acta Conventus Neo-Latini Abulensis: Proceedings of the Tenth International Congress of Neo-Latin Studies, Avila 4-9 August 1997, General Editor Rhoda Schnur, Tempe, Arizona, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies 2000, pp. 647-657.
      Vilallonga, M.,Addenda à l’édition de l’oeuvre de Hieronymus Paulus”, (con W. Bracke), en Archives et Bibliothèques de Belgique, 71 (2000), pp.141-158
      Vilallonga, M.,Humanisme català”, Estudi General, 21 (2001), pp. 475-488.
      Vilallonga, M.,Somnis i realitat en els nostres humanistes del Renaixement”, en Estudis Romànics, XXIV (2002), pp. 207-210.