Arnau Albertí
Biografia

Llegiu també la Bibliografia d'aquest autor

Per Mariàngela Vilallonga


Arnau Albertí nasqué a Muro, Mallorca al 1480 i morí a Patti, Sicília al 1545. Teòleg que cursà els estudis de dret civil a la Universitat de Lleida (1499- 1504) i de dret canònic a Pavia on es va graduar al 1509. Fou canonge de la Catedral de Mallorca al 1510 i nomenat inquisidor de la mateixa ciutat entre 1517 i 1523, i de València entre 1521 i 1527. El seu pensament eclèctic el portà a moderar la persecució contra la família de Joan Lluís Vives, així com també intervingué contra el bisbe de Patti al 1534.
Se li han atribuït comentaris sobre l’Ars Magna i altres obres de Llull. A l’inici de les seves obres hi inclou dístics elegíacs a la manera de poemes preliminars.
 
Repetitio nova siue commentaria rubicae De haereticis, al 1526, publicada a València per Francesc Romaní al 1534, i reeditada a Venècia al 1587. En aquesta obra reivindicava l’ortodòxia de Ramon Llull.
Directorium inquisitorium, elaborat contra el de Nicolau Eimeric.
Tractatus seu quaestio de Secreto, editat a València, Joan Jofre 1528, i novament portat a la impremta a València, Francesc Romaní 1534.
Tractatus de agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis, publicat a Palermo, Joan Mathei de Mayda 1554 i reeditat a Venècia al 1571 i a Roma al 1572. Aquesta obra va aparèixer entre les prohibides de l’Índex de la Inquisició, juntament amb De propositionibus haereticis corrigendis.