Miquel Llot de Ribera
Biografia

Llegiu també la Bibliografia d'aquest autor

Per Mariàngela Vilallonga

El dominic Miquel Llot de Ribera (Clerà 1555- Lleida 1607?) fou catedràtic de teologia a la Universitat de Perpinyà, de la qual fou rector al 1586, a més de prior del convent de l’orde a Lleida. Va escriure en català i en llatí. En el Llibre dels miracles de la Santa relíquia del gloriós sanct Joan Baptista, de 1590, manifesta el seu patriotisme basant-se en la impermeabilització de Rosselló davant de França, tan des del punt de vista militar, com religiós, fent referència a la catastròfica ocupació de Lluís XI i l’aparició de doctrines herètiques. En català va escriure també el Llibre de la translació dels (...) màrtirs (...) Abdon i Senén, de 1591. Va escriure Epitome, obra llatina publicada al 1594, resum de les sentències de Pere Llombard, i De laudabili vita, publicada a Roma al 1595, una biografia de Sant Ramon de Penyafort, per promoure la seva canonització, motiu pel qual havia estat enviat a Roma.