Pere Jaume Cassià
Biografia

Llegiu també la Bibliografia d'aquest autor

Per Mariàngela Vilallonga

Pere Jaume Cassià era natural de la població empordanesa de Verges. Fou capellà de Fortià i mestre de llatí a Castelló d’Empúries i a Bàscara.
L’any 1576 va publicar una Sylva, comoedia de vita et moribus que alternava la prosa llatina amb versos catalans i llatins, i que tenia una finalitat moralitzadora. Es tracta d’una obra en cinc actes, d’ambient rural i de costums. Cassià es declara seguidor de Ciceró i de Terenci entre els clàssics, i de Joan Bautista Mantuano, Michele Verino i Joan Lluís Vives entre els moderns, segons Rubió. L’autor volia presentar diverses formes de la vida humana i cada acte va acompanyat d’un sonet en català i d’un poema en llatí relacionats amb el contingut de l’obra. També va elaborar un resum de sintaxi llatina, Epitome syntaxeos, i un tractat breu sobre el calendari romà. Tot plegat sota el mateix epígraf.